Zorginstituut Nederland: één zorgaanbieder voor institutionele Wlz-zorg

Zorginstituut Nederland: één zorgaanbieder voor institutionele Wlz-zorg

Datum: 10 november 2017

Het verschil tussen verblijf met en zonder behandeling in de Wet langdurige zorg (Wlz) moet verdwijnen. Zorg die nu vanuit andere domeinen komt, moet voor de groep cliënten met institutionele zorg voortaan onder de Wlz worden geschoven. Dat schrijft het Zorginstituut Nederland (ZIN).

Het Zorginstituut pleit er in een advies aan de Tweede Kamer voor om bij institutionele zorg (in een instelling of met een geclusterd volledig pakket thuis) alle behandeling en aanvullende zorg vanuit de Wlz te laten organiseren. Op dit moment komen bepaalde delen van de zorg, zoals de paramedische zorg en hulpmiddelen, farmaceutische zorg en tandheelkundige zorg, vanuit andere domeinen, zoals de Zvw en de Wmo, of moeten cliënten die zelf betalen. Daardoor ontvangen cliënten met een gelijke zorgbehoefte niet altijd dezelfde zorg en ook niet altijd de zorg die ze nodig hebben.

Eén zorgaanbieder verantwoordelijk
Volgens het Zorginstituut (ZiN) wordt de zorg van deze cliënten onvoldoende geborgd in de manier waarop de zorg nu is georganiseerd. Het ZiN hoopt het met het advies voor elkaar te krijgen dat cliënten de integrale zorg krijgen waarop ze zijn aangewezen, zo staat in het rapport.
Dat kan volgens het instituut het best worden geregeld door alle zorg binnen de Wlz aan te bieden, ook omdat de overige zorg ‘ruimer gedefinieerd is’ in de Wlz dan in de Zwv. Als er één zorgorganisatie verantwoordelijk wordt voor alle zorg van een Wlz-cliënt, wordt de zorg volgens het ZiN bovendien efficiënter uitgevoerd en is er minder risico op verkeerde of dubbele declaraties.

Naar een eenvoudiger systeem
Als het advies wordt overgenomen, vervalt het huidige onderscheid in pakket tussen verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling. Zorgaanbieders die nu verblijf zonder behandeling bieden, worden dan ook verantwoordelijk voor aanvullende zorgvormen. Ongeveer 69.000 cliënten krijgen dan wel integrale zorg vanuit de Wlz. Dat zijn de Wlz-cliënten die nu in een instelling op een plek ‘zonder behandeling’ verblijven of zich in een soortgelijke situatie bevinden. Deze cliënten kunnen dan niet altijd meer zelf hun behandelaar kiezen. De instelling maakt afspraken met behandelaren die nodig zijn om goede zorg te leveren. Het Zorginstituut vindt het belang van goede integrale zorg voor deze groep zwaarder wegen dan de vrije keuze voor een behandelaar.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *