Bereid u voor op de Wet zorg en dwang

Bereid u voor op de Wet zorg en dwang

Datum: 8 oktober 2019

Soms kunnen mensen met dementie, psychische problemen of een verstandelijke beperking niet goed meer zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarbij gaat het dus om onvrijwillige zorg. Dat moet zorgvuldig gebeuren. De Wet zorg en dwang is daardoor een complexe wet. Deze treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de voorbereiding op deze nieuwe wet hebben VGN en ActiZ een handreiking opgesteld.

Veiligheid en vrijheid blijken soms tegengestelde begrippen te zijn. Een wet moet de kaders bieden, maar professionals en cliënt (of de vertegenwoordiger van de cliënt)  moeten de ruimte krijgen dit in nauw overleg in te vullen.

Zorgplan
De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft als uitgangspunt dat zorg wordt verleend op basis van een zorgplan. Binnen zes weken na aanvang van de zorg moet dat zijn opgesteld. Het zorgplan moet in ieder geval elke zes maanden moet worden geëvalueerd. De eerste evaluatie van het zorgplan moet binnen vier weken na vaststelling van het zorgplan worden gehouden.

Stappenplan
Onvrijwillige zorg kan in het zorgplan worden opgenomen als dat noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. De besluitvormingsprocedure die hiervoor nodig is, wordt het stappenplan genoemd. Het stappenplan begint met een heroverweging van het zorgplan. Levert dat geen oplossing op, dan moet onvrijwillige zorg worden overwogen.

Alle informatie
Wet zorg en dwang: handreiking voor zorgaanbieders
Infographic Stappenplan Wet zorg in de dwang
Toolkit Wet zorg en dwang
Flyer Is uw organisatie klaar voor de Wzd?
Website: www.dwangindezorg.nl

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Discussie over nieuwe Wet zorg en dwang

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *