Ervaringen van proeftuin Ruwaard

Ervaringen van proeftuin Ruwaard

Datum: 7 juni 2017

 “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.” In Oss, waar de wijk Ruwaard ligt, is dit het doel van de vernieuwende samenwerking binnen de Proeftuin Ruwaard.

Ruim een jaar later vindt een inventarisatie plaats. De opgedane ervaringen staan in de uitgave: ‘leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard: Anders denken doen en organiseren.’

Vijf doelen

Bij de proeftuin zijn vijf doelen geformuleerd:
– Lagere maatschappelijke kosten
- Betere, meer integrale zorg, welzijn en wonen
– Betere gezondheid en ervaren kwaliteit van leven van individuele wijkbewoners
– Meer collectieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners
– Betere steunende systemen (die het bovenstaande bevorderen)

Om deze doelen te behalen is een gedragsverandering noodzakelijk bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers. Het gaat om ‘anders te denken, doen en organiseren’ bij de deelnemende organisaties, in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent eveneens nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

Leerproces
Om te komen tot de gewenste veranderingen is in de Proeftuin Ruwaard is gekozen voor actie-leren aan de hand van casuïstiek. Vanaf mei 2016 zijn er op vier niveaus in de wijk activiteiten uitgevoerd: wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders. Deze vier niveaus hebben elk hun eigen leerproces en ze leren van elkaar. In bijeenkomsten, sessies en overleggen heeft de Proeftuin Ruwaard expliciet stil gestaan bij het leerproces. Vooraf stond vast dat de wijkbewoners hierin een prominente plek hebben. Juist dit gezamenlijke leren leidt tot een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren.

Vervolg
In februari 2017 vond een werkconferentie als afsluiting van de eerste fase. Het lijkt erop dat de organisaties het samen beter en goedkoper kunnen, maar het duurzaam organiseren daarvan is de uitdaging voor 2017.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *