Zorg in krimpregio krijgt extra aandacht

Zorg in krimpregio krijgt extra aandacht

Datum: 8 maart 2015

krimpregio_zorgenzMinister Edith Schippers vindt het van groot belang dat in een krimpregio goede zorg behouden blijft. Naast al eerder genomen maatregelen, is het kabinet voornemens een aantal aanvullende maatregelen te treffen. Zo krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om huisartsen in krimpregio’s extra te belonen. Daarmee kan het voor huisartsen aantrekkelijker zijn om zich daar te vestigen.

In segment 3 van de eerstelijns bekostiging komt een nieuwe prestatie voor het thema krimp. Binnen deze prestatie kunnen aanbieders en verzekeraars onderling afspraken maken over het borgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van deze zorg in een krimpregio. Door dit als aparte prestatie te benoemen, is het volgens Schippers voor partijen makkelijker om hierover het gesprek aan te gaan.

Anderhalvelijnszorg
Schippers wijst in haar brief naar de proeftuinen van anderhalvelijnszorg, waaronder Blauwe Zorg (Limburg), Friesland Voorop en Goed Leven (Zeeuws-Vlaanderen). De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) heeft een ondersteunende rol bij een aantal van deze initiatieven, schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer. Verder verwijst ze naar andere anderhalvelijns initiatieven, waaronder het Groningse Pekela met een eerstelijns centrum waar ook huisartsenbedden worden gerealiseerd. Ze wijst naar anderhalvelijns centra die zorg verlenen die voorheen in ziekenhuizen werden verleend, zoals het transmuraal centrum in Dokkum.

Spoedeisende hulp en verloskunde
Spoedeisende hulp en acute verloskunde in een  krimpregio vormen eveneens een belangrijke aandachtspunt. Schippers wil het makkelijker maken om daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. Tevens onderzoekt ze hoe er minder geld van het eigen risico van patiënten af kan als ze in krimpregio’s naar de dienstapotheek gaan. De overheid organiseert netwerkbijeenkomsten in krimpregio’s voor het uitwisselen van goede ideeën en het ophalen van problemen in de regelgeving.

Monitoring
Schippers heeft aan het NIVEL gevraagd om jaarlijks te monitoren of het aanbod van eerstelijnszorg beantwoordt aan de lokale vraag naar zorg in een krimpregio. Daarnaast heeft ze het RIVM gevraagd om jaarlijks de beschikbaarheid van basis SEH’s, profiel SEH’s die complexere acute zorg verlenen en van huisartsenposten in beeld te brengen. Beide rapportages verschijnen voor het eerst in het voorjaar 2015.

De brief aan de Tweede Kamer over curatieve zorg in krimpregio’s, alsmede de bijlagen over beschikbaarheid spoedeisende hulp en acute verloskunde en het overzicht van nieuw en ingezet beleid inzake zorg in een krimpregio, is hier te downloaden.

(Foto: Higyou/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *