Sûnenz: vitaal en actief oud worden

Sûnenz: vitaal en actief oud worden

Datum: 23 juli 2014

sunenz_centrum_zorgenzOUDERENZORG – Af en toe sijpelt een bericht door uit een van de negen proeftuinen inzake populatiegerichte zorg. Ditmaal uit de proeftuin Friesland Voorop met het anderhalvelijns centrum Sûnenz in Drachten. Minister Edith Schippers legde een bezoek af aan een centrum dat de leuke kanten van het ouder worden wil laten ervaren om daarmee gezondheidswinst te creëren.

Sûnens staat in het Fries met een ‘s’ aan het eind voor proost en gezondheid. Sûnenz met de ‘z’ in de naam symboliseert de veelzijdigheid van het zorgaanbod in het centrum. Het is een grootschalige voorziening voor zorg, horeca, winkelen en vitaliteit, die mensen in Zuidoost-Friesland zo lang mogelijk zelfstandig van het leven wil laten genieten. Met medische ondersteuning, maar ook met vertier, beleving en gezelligheid. Een centrum om vitaal en gezond ouder te worden.

In het centrum staat het actief ondersteunen van de ouderen en de huisartsen centraal. Het biedt huisartsen een brede expertise door de netwerkopzet. Diverse partijen bieden reguliere diensten, maar ook diensten die zich specifiek richten op ouderen. Huisartsen worden in de zorgverlening gesteund door het bundelen van geriatrische expertise en het samenbrengen van relevante disciplines onder één dak, inclusief medische specialisten.

Huisartsen kunnen er terecht voor diagnostiek en behandeling van hun vaak kwetsbare oudere patiënten. Er is tijdelijke opname onder regie van de huisarts mogelijk in het HuisartsenHospitaal. Daardoor worden opnames van patiënten in het ziekenhuis of verpleeghuis voorkomen of veranderen van karakter. De inzet van e-health oplossingen bij de zorg en behandeling van patiënten in de praktijk van de huisarts, kan hieraan bijdragen. Kortom, alle zaken voor de regierol van de huisarts rond de zorg aan ouderen, worden actief ondersteund met netwerkpartijen in Sûnenz. Het centrum brengt diagnostiek en behandeling naar de eerste lijn, dichtbij en in de buurt.

Wat zit er onder een dak op het Gezondheidsplein? Een opsomming: Apotheek, Huisartsen, Verpleegkundig Specialist, Praktijkondersteuning it Dok, Behandelkamer voor kleine verrichtingen, Rij Bewijzer, Lab Noord, Audicien, Consult medisch specialist, Pedicure, Podotherapeut, Mondhygiënist, CliëntAdviesCentrum, e-Healt/internetcafé/mediatheek, Huisartsen hospitaal.

(Foto: Sûnenz)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *