Huisartsenkring bereikt substitutie

Huisartsenkring bereikt substitutie

Datum: 27 oktober 2014

Freise_Vlag_Zorgenz-Beleef-FrieslandDE FRIESE HUISARTSEN – Samen met zorgverzekeraar De Friesland pakken ze substitutie met een gedegen en provinciale aanpak op. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in de projectorganisatie en boeken nu snel voortgang. Ze hebben een toetsingskader afgesproken om te beoordelen welke onderwerpen zich lenen voor substitutie. De komende tijd worden huisartsengroepen bezocht en later via een enquête gevraagd met welke onderwerpen zij aan de slag kunnen en willen gaan.

De Huisartsenkring Friesland en De Friesland hebben een aantal uitgangspunten afgesproken. “De ziekenhuizen kwamen met allerlei initiatieven, waardoor bij ons huisartsen het besef ontstond dat wij zelf aan zet moesten zijn. We hebben samen een aantal randvoorwaarden geformuleerd. We willen het gedoseerd invoeren om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, we willen niet ineens een hoeveelheid werk erbij krijgen, we willen gefaciliteerd en gestimuleerd worden en steeds goed beoordelen wat zich leent voor substitutie en wat niet zinvol is. Het moet toegankelijk zijn voor alle huisartsen, maar het moet voor een individuele huisarts geen verplichting zijn om met alle onderwerpen mee te doen, een huisarts moet kunnen verwijzen naar een collega”, verklaart huisarts en bestuurslid van de Friese Huisartsenkring, Karin Groeneveld.

Vergoeding uit segment 3
Een inventarisatie onder de huisartsen leverde een lange lijst met mogelijke onderwerpen op. Daaruit is een shortlist gekomen. In elke regio beoordeelt een werkgroep, met daarin een huisarts, medisch specialist en medisch adviseur van De Friesland, de onderwerpen medisch-inhoudelijk. Karin Groeneveld: “Zij kijken bijvoorbeeld welke afspraken er over een onderwerp zijn, bijvoorbeeld over verwijzing, of wat een huisartsenpraktijk nodig heeft om de behandeling of ingreep kwalitatief goed uit te voeren. Ze maken ook een businesscase: wat zijn nu de kosten in de tweede lijn en welke vergoeding krijgt een huisarts, wat zijn de verwachte besparingen?”
Afgesproken is dat huisartsen de zorg leveren tegen anderhalvelijnstarieven, beter gezegd, een vergoeding uit segment 3. Of er wordt gebruik gemaakt van consultatietarieven voor de inzet van medisch specialistische zorg. Substitutie van zorg krijgt een prominente plek in het inkoopbeleid van De Friesland.

Zeven criteria
Er is een toetsingskader afgesproken voor zinnige en zuinige substitutie. De werkgroepen leveren voorstellen voor substitueerbare zorgprestaties in bij een coördinatiecommissie, die bestaat uit vertegenwoordiging van het patiëntenplatform, de verzekeraar, huisartsen en medisch specialisten. Deze commissie beoordeelt of een onderwerp geschikt is. Het gaat om zeven criteria: relevantie, kwaliteit, acceptatie door de patiënt, financiële haalbaarheid, implementatiegemak, risico’s en eigen bijdrage.

Voor de hele provincie
Het is een bewuste keuze geweest om het op deze wijze aan te pakken: projectmatig, voor de hele provincie en per onderwerp. “Het is de enige juiste manier, ook om een nulmeting uit te kunnen voeren en te kunnen monitoren. Met De Friesland is overeengekomen dat we de besparingen voor de helft mogen investeren in versterking van de eerste lijn”, aldus Karin Groeneveld. Vanuit het project worden de komende weken alle hagro’s bezocht om het project uit te leggen en de collega’s te enthousiasmeren.

Corina de Feijter

Het substitutieproject is ondergebracht bij Doktersdiensten Friesland. In de loop van 2015 moeten de te substitueren zorgprestaties een plek krijgen in de inkoop en contractering.

(Foto: Beleef Friesland)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *