Schippers: in krimpregio’s één aanpak

Schippers: in krimpregio’s één aanpak

Datum: 12 januari 2015

edith_schippers_vws_zorgenzDe Tweede Kamer had gevraagd aan minister Edith Schippers (VWS) om haar brief over curatieve zorg in krimpregio’s in tweeën te knippen. Maar zij wil juist de zorg in deze regio’s niet afzonderlijk behandelen, zo laat ze de kamer weten.

“Het heeft mijn voorkeur om deze onderwerpen niet afzonderlijk te behandelen, juist omdat in krimpgebieden – nog meer dan elders – de zorg als keten georganiseerd moet worden. De uitdagingen in de krimpregio’s vragen om een andere wijze van organisatie van zorg en ontschotting is in deze regio’s een belangrijk thema. Een goed samenspel tussen Rijk, regio, zowel eerstelijns als medisch specialistische zorgaanbieders, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en bewoners is belangrijk om de zorg in krimpregio’s te behouden. Mijns inziens passen daarbij niet twee aparte brieven over medische specialistische zorg resp. eerstelijnszorg in krimpgebieden.”

Edith Schippers verwacht haar brief voor 1 maart naar de kamer te sturen, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg ziekenhuizen Dokkum, Den Helder en Terneuzen van 10 december 2014.

(Foto: VWS)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *