Zelf bloeddruk thuismeten bij chronische hart- en vaatziekten

Zelf bloeddruk thuismeten bij chronische hart- en vaatziekten

Datum: 6 juli 2018

Patiënten met stabiele laagcomplexe cvrm (cardiovasculair risicomanagement) komen een per keer jaar op consult, vooral voor het meten van hun bloeddruk. Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn is in de regionale proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio een pilot gestart waarbij patiënten hun bloeddruk zelf meten en delen met huisarts en praktijkondersteuner. De uitkomsten zijn tot nu toe positief.

Gezonde zorg, Gezonde regio zet zich er voor in dat inwoners in Zuid-Holland Noord kunnen blijven participeren in de samenleving. Het is één van de negen proeftuinen om de zorg te innoveren vanuit de triple aim-doelstellingen: meer gezondheid, hoger ervaren kwaliteit zorg en afname zorgkosten. Daaraan is toegevoegd: tevredenheid van de patiënt en van de zorgverlener.

Eigen regie en verantwoordelijkheid
Thuismeten bij patiënten met chronische hart- en vaatziekten scheelt tijd en kosten. De zorgverlener kan dan focussen op patiënten die wél aandacht nodig hebben. Dit blijkt in de praktijk ook zo te werken, is de conclusie uit de pilot. Per patiënt worden drie consulten van 15 minuten per jaar uitgespaard. De digitale communicatie kost minder tijd. Tegelijkertijd maakt het deelnemers meer bewust van hun bloeddruk en gezondheid. Het geeft patiënten de mogelijkheid om meer eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen zorgproces, aldus Zorgbelang-Zuid-Holland. Dat versterkt de ervaren kwaliteit van zorg.

Voorwaarden
Het succes van de pilot is te danken aan het voldoen aan een aantal voorwaarden, volgens huisarts Frank den Heijer en projectleider Huib Hoogendijk van Zorgbelang. Eén van die voorwaarden is draagvlak, bij zorgverleners én patiënten. Een tweede voorwaarde is dat de groep deelnemers voldoet aan drie criteria: medisch laagcomplex, digitaal vaardig en sociaal stabiel.
Van de ruim 700 cvrm-patiënten in de Alphense huisartsenpraktijk voldeden er circa 300 aan de criteria. Die zijn  uitgenodigd voor twee informatieavonden. Patiënten waren zeker geïnteresseerd: er volgden 100 aanmeldingen.”

Snel reageren
Het zelfmanagementprogramma e-Vita zorgt ervoor dat de thuismetingen in het keteninformatiesysteem en huisartsinformatiesysteem terechtkomen en dat patiënten met zorgverleners kunnen communiceren via een portaal. Het draait vooral om snelle communicatie, stelt Den Heijer. “Als patiënten hun metingen en eventuele vragen insturen en het duurt lang voordat er antwoord komt, haken ze in no-time af. Dus moet je iemand vrijmaken die dagelijks metingen bekijkt en ingaat op vragen van patiënten. Dat is een investering, maar die betaalt zich op lange termijn uit in tijdwinst.”

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *