Wijkverpleegkundige ook in preventie

Wijkverpleegkundige ook in preventie

Datum: 27 oktober 2014

wijkverpleegkuindige_zorgenzEERSTE TAAK IS ZORGVERLENER ZIJN – Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vindt het niet wenselijk dat er individuele wijkverpleegkundigen zijn die alleen zitting nemen in het wijkteam en geen individueel toewijsbare zorg uitvoeren. “Dit zal op de langere termijn de kwaliteit van de zorg niet positief beïnvloeden, aangezien deze wijkverpleegkundigen dan geen directe zorg meer verlenen aan cliënten.”

Van Rijn ziet de wijkverpleegkundige, net als de beroepsgroep V&VN in het expertisegebied wijkverpleegkundige heeft aangegeven, in de eerste plaats als zorgverlener. Hij zegt dit in antwoord op vragen van het PvdA-Tweede Kamerlid Agnes Wolbert. Zij stelde deze vragen naar aanleiding van de brandbrief die ActiZ en V&VN stuurden, omdat zij vrezen voor een knip in de twee segmenten in de wijkverpleging. Zie ook het eerdere bericht op Zorgenz met de antwoorden van Van Rijn op vragen van SP-lid Renske Leijten d.d. 29 september.

Scherp blijven monitoren
Van Rijn zegt dat hij met partijen van het onderhandelaarsresultaat verpleging en verzorging heeft gewerkt aan een tekst, waarin de gezamenlijke uitgangspunten in 2015 die gelden voor het wijkgericht werken en de individueel toewijsbare zorgverlening, staan verwoord. “Ik duid de brief van Actiz en V&VN dan ook als een oproep van beide partijen om scherp te blijven monitoren of partijen zich houden aan hetgeen we in de inhoudelijke lijn zijn overeen gekomen.”

Geen knip op aanbieder of individueel niveau
Er is volgens Van Rijn geen sprake van een knip op aanbieders- of individueel niveau. “De wijkgerichte zorg (segment 1) is voor deelname aan het sociale wijkteam en andere wijkgerichte activiteiten. Zorgverzekeraars lijken er voor te kiezen om niet iedere zorgaanbieder te contracteren voor deze prestatie waar in 2015 € 40 miljoen voor beschikbaar is. De zorgverlening, inclusief het signaleren, indiceren en coördineren, bij de mensen thuis zal straks door elke gecontracteerde zorgaanbieder worden geleverd (segment 2).”

Wijkverpleegkundigen krijgen ruimte voor preventieve taken
Van Rijn bevestigt dat alle individuele wijkverpleegkundigen straks een vast aanspreekpunt zijn in de wijk en dat ze samenwerken met het medische en sociale domein. Ook krijgen ze ruimte voor preventieve taken als zij gezondheidsrisico’s signaleren. “De wijkverpleegkundige levert zorg aan de cliënt waarin ruimte is voor signaleren, schakelen naar het gemeentelijke domein en inzet op zelfredzaamheid. Ook het verlenen van geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie behoren tot de werkzaamheden van de wijkverpleegkundige en de reikwijdte van de aanspraak.”

Geïndiceerde preventie
Hij vervolgt in zijn antwoord op de Kamervragen: “De geïndiceerde preventie richt zich op individuen die veelal nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, maar bij wie wel sprake is van risicofactoren of symptomen. Deze geïndiceerde preventie heeft tot doel het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen. De zorggerelateerde preventie richt zich op individuen met een ziekte of meerdere gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel het individu te ondersteunen bij zelfredzaamheid, de ziektelast te reduceren en erger te voorkomen.”

Het volledige antwoord op de Kamervragen van Agnes Wolbert is hier te downloaden.

(Foto: Lisa S./Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *