Kans op stage in thuiszorg groeit

Kans op stage in thuiszorg groeit

Datum: 13 januari 2016

stages_zorgenzOp vragen van het Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) antwoordt staatssecretaris Martin van Rijn dat de afgelopen jaren het aantal stageplaatsen voor studenten hbo-verpleegkunde via het Stagefonds Zorg met 85% is toegenomen naar 5.000. Dat is een grotere stijging dan het aantal studenten dat met 42% naar 16.300 toenam.

Het bericht kwam afgelopen jaar uit de Nationale onderwijsgids, dat de groei van de opleiding verpleegkundige niet mogelijk is door tekort aan stages. Dat was de aanleiding voor de Kamervragen. Agnes Wolbert en Martin van Rijn delen nu de vreugde over de groeiende belangstelling voor het vak van verpleegkundige. ‘Een belangstelling die gekoesterd moet worden,’ schrijft Van Rijn. Aan het aantal stageplaatsen wordt door de zorginstellingen hard gewerkt. ‘Dat is bijvoorbeeld te zien in bijna een verdubbeling van het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor studenten hbo-verpleegkunde van 2.700 naar 5.000 (+85%) in de afgelopen jaren via het Stagefonds Zorg. Het aantal gerealiseerde stageplaatsen is in deze periode ook harder gestegen dan het aantal studenten dat groeide van 11.500 naar 16.300 (+42%).’ Hij vervolgt dat uit het rapport Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019 blijkt dat van de thuiszorg organisaties die nu al plaatsen voor een stage aanbieden 44% bezig is om het aantal plaatsen verder uit te breiden. ‘Uit deze raming blijkt dat nu en de komende jaren veel mbo-verpleegkundige opgeschoold worden naar hbo-niveau.’

Zorgpact met actiegerichte agenda per regio
Verwacht de staatssecretaris de komende jaren een groeiend tekort aan stageplaatsen, vraagt Agnes Wolbert? Van Rijn: ‘Alle hogescholen die de opleiding tot verpleegkundige verzorgen, worden in meerdere of mindere mate geconfronteerd met het moeilijk rond krijgen van plaatsen voor een stage voor hun studenten. De problemen die zich voordoen zijn verschillend van aard. Zo is het soms niet mogelijk om studenten die stage lopen begeleiding op het daarvoor gewenste niveau te bieden. Zowel de hogescholen als zorginstellingen zijn hard aan de slag om elke student een goede stageplaats te bieden. Dit gebeurt onder andere in het kader van het Zorgpact dat door het ministerie van OCW en VWS geïnitieerd is. Doel daarvan is in iedere regio te werken aan een actiegerichte agenda waarmee zorg, onderwijs en gemeenten werken aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.’

Verhoging aantal opleidingsplaatsen hbo-v
Wolbert vraagt vervolgens in hoeverre hogescholen voldoende inspelen op de toenemende vraag naar zorg. Van Rijn: ‘Hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid serieus. De instellingen die de verpleegkunde opleidingen verzorgen geven in het rapport ‘Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019’ aan dat zij op dit moment al acties ondernemen zoals het stimuleren van mbo-verpleegkundigen die werken in de praktijk om door te stromen naar hbo-verpleegkundige. Ook geven zij aan meer en betere afspraken te maken met zorgaanbieders en meer samen te werken tijdens opleiding en stage. Zo nodigen zij bijvoorbeeld verpleegkundigen uit om voorlichting te geven over hun vak en wisselen ze personeel uit. Vanuit de hogescholen zijn er verschillende mogelijkheden genoemd om meer gediplomeerde studenten te leveren voor de thuiszorg. Een daarvan is het verhogen van het aantal opleidingsplaatsen, zodat meer studenten de opleiding hbo-verpleegkunde kunnen volgen. Deze verhoging lijkt gewenst vanuit de toenemende vraag naar hbo-verpleegkundigen, vanuit niet alleen de thuiszorg, maar ook vanuit andere branches.’

Spreiding van stageperiodes
Welke mogelijkheden worden nog onbenut gelaten? Van Rijn wijst er in het antwoord op deze vraag op dat het Stagefonds voor zorgorganisaties bestemd is en dat het van belang is dat tussen onderwijs en zorginstellingen goede communicatie plaatsvindt. Dit gebeurt overigens al in veel regio’s en op hogescholen waar binnen curricula met vakken geschoven wordt, zodat niet alle studenten gelijktijdig een stage moeten lopen. Op deze manier wordt het makkelijker voor werkgevers om stages te bieden voor een grotere groep. Dit zijn mooie initiatieven, die worden gestimuleerd via het Zorgpact.’

(Foto: Goodluz/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *