Wijkverpleging en palliatieve zorg in de thuissituatie

Wijkverpleging en palliatieve zorg in de thuissituatie

Datum: 22 oktober 2014

Levenseinde_palliatieve zorgTERMINALE ZORG THUIS – Ook voor de palliatieve zorg is het uitgangspunt dat deze zorg zo dichtbij als mogelijk is wordt georganiseerd. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden vervullen in de palliatieve zorg een spilfunctie, gericht op een zo goed mogelijke zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Vanaf 1 januari 2015 valt palliatieve terminale zorg thuis onder de aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet.

Daarmee krijgt de (wijk)verpleegkundige, in samenwerking met de huisarts, een grotere rol in de palliatieve zorg thuis aan mensen. Dat antwoordt minister Schippers van VWS op vragen van het PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert over terminale patiënten die onnodig in het ziekenhuis liggen.

Uit recent promotieonderzoek van Ria de Korte-Verhoef blijkt dat een kwart van de huisartsen achteraf denkt dat een ziekenhuisopname aan het einde van het leven voorkomen had kunnen worden. In de laatste levensmaanden zijn benauwdheid, digestieve en cardiovasculaire problemen vaak reden voor een opname. De Korte pleit voor goede afspraken met de huisarts, zodat een terminale patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft.

Volgens de minister hebben huisartsen middelen om het gesprek aan te gaan over het levenseinde, zoals de handreiking van de KNMG ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ en om minder snel door te hoeven verwijzen. Schippers verwijst ook naar een recent rapport van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) over palliatieve zorg voor andere, niet-oncologische doelgroepen. Verschillende zorgverleners, waaronder 118 huisartsen, zijn per ziektebeeld gevraagd welke verbeteringen nodig zijn in hun vakgebied. Huisartsen geven bijvoorbeeld aan bij dementie behoefte te hebben aan een dementie-specifiek instrument voor het herkennen en registeren van pijn en bij beroerte (CVA) aan de ontwikkeling van een richtlijn ‘Palliatieve zorg voor CVA’.

De signalen uit bovengenoemde initiatieven worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het Nationale Programma Palliatieve Zorg (NPPZ).

Het volledige antwoord op de Kamervragen van Agnes Wolbert is hier te downloaden.

(Foto: Photography.eu/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *