“Voortbestaan Samen Oud niet in gevaar”

“Voortbestaan Samen Oud niet in gevaar”

Datum: 31 augustus 2015

ouderenzorg_zorgenzOp vragen van de Tweede Kamerleden Otwin van Dijk en Agnes Wolbert (beiden PvdA) antwoordt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dat Zilveren Kruis hem de verzekering heeft gegeven dat het voortbestaan van het project ‘Samen Oud’ in Groningen en Drenthe geen gevaar loopt. “Het communicatieprobleem is inmiddels opgelost, de financiering van het project verandert niet.”

De minister blijkt uit zijn antwoorden de doelstelling van het project te onderschrijven. “De mening dat het van belang is dat ouderen die zo lang mogelijk thuis wonen, worden omringd met de juiste zorg en welzijnsvoorzieningen die dit thuis wonen mede mogelijk maken, deel ik. Daarom hecht ik grote waarde aan projecten die hier werk van maken. In dat soort projecten is de samenwerking tussen gemeenten, aanbieders en zorgverzekeraars essentieel. Zo kunnen immers de juiste voorzieningen op maat worden ingezet die leiden tot tevreden cliënten/burgers en verzekerden.”

Onderlinge afspraken
Hij erkent vervolgens dat het tijd kost voor verzekeraars en gemeenten om tot een goede samenwerking te komen. “Het lijkt er vooralsnog op dat versnippering ook heel goed kan worden tegen gegaan op het niveau waarop de samenwerking tussen de verzekeraars, de gemeenten en de aanbieders plaatsvindt. We zien steeds meer initiatieven van deze partijen die er door middel van onderlinge afspraken in slagen deze versnippering in de praktijk op te lossen.”

Andere accenten
Dat zorgverzekeraars en gemeenten andere accenten leggen in de wijze waarop zij de samenwerking vorm geven en borgen, is de staatssecretaris bekend. “Dat doet iedere zorgverzekeraar op zijn eigen wijze en dat is ook wat het zorgverzekeringsstelsel beoogt. Er moet iets te kiezen zijn en ik ga ervan uit dat verzekerden bij het jaarlijks afsluiten van hun zorgverzekering steeds actiever zullen gaan letten op hoe de betreffende verzekeraar ervoor zorgt dat als zij zorg nodig hebben vanuit diverse domeinen, zij dat afgestemd met andere partijen ontvangen.”

Integrale zorg
Stimuleert VWS de initiatieven van huisartsen, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs en zorgaanbieders om tot innovatie van zorg te komen ten volle, vragen de Kamerleden vervolgens. “Door partijen, waar nodig, samen te brengen, ondersteun ik nieuwe initiatieven voor meer integrale zorg. Om uit te zoeken hoe het zit met eventuele belemmeringen en mogelijkheden van innovaties is bij VWS een aantal trajecten gestart. Zo is er o.a. een programmadirectie Innovatie en Zorgvernieuwing actief, is de voorbereiding van een experimenteerartikel in de Wlz in volle gang en loopt er een project dat beziet hoe preventie in het zorgstelsel beter kan worden vorm gegeven. Deze trajecten zijn ook gericht op het opsporen van concrete voorbeelden van belemmeringen rond innovaties om daarvan te leren wat er beter kan.”

Diverse malen publiceerde Zorgenz over ‘Samen Oud’: op 26 februari 2015, op 5 november 2014 en op 28 oktober 2014.

(Foto: Monkey Business Images/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *