Integrale wijkverpleging onderuit

Integrale wijkverpleging onderuit

Datum: 30 oktober 2014

francis_bolle_venvnSOCIALE DOMEIN WORDT NIET INGEKOCHT – Welke belemmeringen worden nu ervaren bij de bekostiging van wijkverpleegkundigen? Dat wil staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) graag weten. Hij wil cijfers over de bekostiging van wijkverpleegkundigen. Dat zei hij op 30 oktober in het Kamerdebat over de nieuwe rol van wijkverpleegkundigen. Francis Bolle (foto), lobbyist van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) noemt het een voorzichtige stap vooruit. Het debat wordt volgende week voort

De zorgverzekeraars hebben een verdeling gemaakt tussen S1 en S2 wijkverpleegkundigen. Vooralsnog blijkt dat de verzekeraars bijna niet inkopen in het S1 segment (sociale domein), maar wel in S2 (lijfsgebonden zorg). De Tweede Kamer vindt het, net als V&VN, onwenselijk dat er twee soorten wijkverpleegkundigen komen door het bekostigingssysteem. Van Rijn zei echter ook het niet noodzakelijk te vinden dat alle wijkverpleegkundigen gecontracteerd worden voor het sociale domein (S1). “Daarmee wordt het integraal werken van wijkverpleegkundigen onderuit gehaald. Wijkgericht werken is veel meer dan deelnemen aan sociale wijkteams. Het gaat om netwerken en samenwerken in de wijk”, aldus Francis Bolle.

Te weinig wijkverpleging inkopen
Actiz, de organisatie van zorgondernemers, stelt in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat zorgverzekeraars voor volgend jaar te weinig wijkverpleging inkopen. Het gevolg hiervan is dat per 1 januari aanstaande ouderen en langdurig zieken die thuis wonen, te weinig zorg dreigen te krijgen. “De wijkverpleging wankelt al voordat het nieuwe beleid wordt uitgevoerd”, concludeert Actiz. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderschrijft min of meer deze conclusie. De zorgverzekeraars hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het budgettair kader wijkverpleging voor 2015 ontoereikend is. ZN verwacht dat volgend jaar de bezuinigingen op de wijkverpleging van 400 miljoen euro niet worden gehaald en houdt rekening met een overschrijding van 200 tot 250 miljoen euro.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *