“We willen met FIT het niet-pluisgevoel versterken”

“We willen met FIT het niet-pluisgevoel versterken”

Datum: 18 april 2016
fit_aryaan_bovenberg_zorgenz

Aryaan Bovenberg is verpleegkundig specialist in de Schiedamse Huisartsenpraktijk Damzicht.

DEEL 2 VAN FIT: DE VERTALING NAAR DE PRAKTIJK – “Het is winst dat we via FIT de signalen van functieverlies bij ouderen die langer thuis wonen, nu eerder oppakken en doorgeven”, zegt Aryaan Bovenberg, verpleegkundig specialist. Ze werkt in de Schiedamse huisartsenpraktijk Damzicht, maar is in dienst van thuiszorgorganisatie Careyn. Hierdoor heeft ze korte lijnen met wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Zie ook deel 1 op Zorgenz op 17 april jl

De start en implementatie van het FIT-project heeft Aryaan Bovenberg niet meegemaakt. Ze heeft vorig jaar september het stokje overgenomen van de nu gepensioneerde wijkverpleegkundige die al een tijd in de huisartsenpraktijk werkte. “De samenwerking met de wijkverpleegkundigen en verzorgenden van Careyn in de wijk kon ik direct weer oppakken. Ik ken nog veel mensen in de wijk en dat is een groot voordeel.” Bovenberg vertelt dat ze laatst bij een oudere man op bezoek is gegaan, wiens echtgenote is overleden. De huisarts had een niet pluis gevoel. “Het is fijn dat ik dan tijd heb om bij hem thuis langs te gaan en te kunnen vragen hoe het met hem gaat; er kan een zorgvraag ontstaan en een mogelijke uitval van functies valt te voorkomen.” Ze heeft de verkorte HBO-V-opleiding gevolgd, daarna een master gedaan en is nu verpleegkundig specialist.

Innovatieve interventies in een nieuwe setting – In diverse ZonMw-programma’s zijn voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen innovatieve interventies ontwikkeld. Werken deze interventies ook in een andere setting? Wat vraagt het van professionals om een elders ontwikkelde methode te vertalen naar de eigen praktijk? Wat zijn de resultaten in de nieuwe situatie? In dit artikel beschrijven we de toepassing van de interventie FIT, ontwikkeld en onderzocht in het project van het Nationaal Programma Ouderenzorg onder leiding van prof. dr. S. de Rooij. Zie BeterOud.nl voor meer informatie. In deel 1 vertelt projectleider Nelleke Wouters over het implementeren van FIT in de eigen setting. In deel 2 belicht verpleegkundige Aryaan Bovenberg wat de ervaringen, opbrengsten en leerpunten zijn in de dagelijkse praktijk.

Werkafspraken over visiteaanvragen
Bovenberg heeft een goed contact opgebouwd met de wijkverpleegkundige van Careyn die het vaste aanspreekpunt is voor de praktijk. Om te zorgen dat de samenwerking goed blijft lopen, komt deze wijkverpleegkundige elke vrijdagochtend tijdens de koffiepauze in Damzicht langs en vindt in haar postbakje de aanvragen voor een visite. “Ze loopt ook altijd even bij mij binnen. We hebben werkafspraken gemaakt over deze aanvragen. De huisartsen schrijven op een briefje het verzoek om bij een oudere langs te gaan. Dat was heel summier. We zorgen nu voor een visite-uitdraai, waarin het ziektebeeld en het medicatieoverzicht staat.” Bovenberg zorgt er zelf ook voor dat ze goed zichtbaar en aanspreekbaar is voor de wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de wijk. “Deze contacten moeten soepel verlopen, ze moeten me goed weten te vinden en we moeten elkaar gemakkelijk kunnen bereiken.”

“We zorgen nu voor een visite-uitdraai, waarin het ziektebeeld en het medicatieoverzicht staat.”

Brede kijk
In het begin zag Bovenberg op tegen het meedraaien in het project. “Ik dacht dat ik me ook moest gaan verdiepen in allerlei formulieren en diensten. Maar dat is niet zo, het gaat erom dat ik de juiste disciplines weet te vinden waar ik de oudere naar toe kan leiden. Dat kan bijvoorbeeld Welzijn op Recept zijn, een succesvol project waarin huisartsen een ‘recept’ kunnen uitschrijven voor een consultatie en de begeleiding in de welzijnssector.” Aryaan Bovenberg is ervan overtuigd dat zij als verpleegkundig specialist waardevol is in de huisartsenpraktijk en zeker ook bij de ouderenzorg. “Ik heb een brede kijk en zie het totale plaatje. Ik kan ziektebeelden met elkaar verbinden en heb expertise op het vlak van polyfarmacie en multimorbiditeit. Huisartsen zijn meer medisch gericht, met mijn wijkverpleegkundige achtergrond zie ik de patiënt in zijn eigen omgeving.”

fit_aryaan_bovenberg_zorgenz

“Met mijn wijkverpleegkundige achtergrond zie ik de patiënt in zijn eigen omgeving.”

Niet betuttelend
Hoe waarderen patiënten de zorg? Bovenberg: “Ik merk dat patiënten onze aandacht waarderen, ze vinden het niet betuttelend. Ze merken dat we oog voor hen hebben en vragen soms of ik kom kennismaken. Of ik neem het initiatief hiertoe, zodat ze mijn gezicht leren kennen en weten dat ze me kunnen bellen als er iets is.” Ze legt uit dat het belangrijk is dat via FIT nu een beeld bestaat van de risico’s op functie-uitval bij ouderen. “De informatie die vanuit de wijk komt, is voor de huisartsen essentieel. Wanneer wijkverpleegkundigen een niet-pluisgevoel hebben, moeten zij dit met ons kunnen bespreken.” Zowel in de huisartsenpraktijk als in de thuiszorg kennen alle zorgverleners het plaatje; dan kun je als dat nodig is, snel de zorg regelen. Bovendien zijn de wijkverplegenden en verzorgenden de ‘ogen en oren’ in de wijk: zij komen achter de voordeur en leggen de verbinding tussen wonen, zorg en welzijn.

“De doktersassistenten horen veel aan de balie, net als de praktijkondersteuner tijdens de spreekuren.”

Iedereen betrokken houden
Het goed inbedden van deze aanpak met FIT in een grote huisartsenpraktijk als Damzicht vergt continue aandacht, stelt Bovenberg. “Via het halfjaarlijkse overleg tussen de huisartsenpraktijken die de ruimte in Damzicht delen, houden we iedereen betrokken bij de vele ouderen die langer thuis blijven wonen. We moeten zaken herhalen. Dat is belangrijk. Op deze manier kunnen we onze werkwijze borgen. We willen het niet-pluisgevoel verder versterken. De doktersassistenten horen veel aan de balie, net als de praktijkondersteuner tijdens de spreekuren. Een oudere die minder mobiel is geworden, er onverzorgder uit gaat zien of vergeetachtig wordt. Of zij krijgen de verontruste berichten van kinderen, buren of wijkagenten. Dat zijn belangrijke signalen die we oppakken en elkaar doorgeven. Dat is winst van dit project.”

Corina de Feijter

(Fotografie: Studio Oostrum)

logo_zonmw_zorgenz‘Samen bouwen aan het veranderend zorglandschap voor ouderen’ is een initiatief van ZonMw om innovatieve interventies voor ouderen toepasbaar te maken in een andere setting. Vier van de zestien gehonoreerde projecten staan in deze serie centraal. Kijk HIER voor meer informatie over dit initiatief en innovatieve interventies om de zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren. Zie ook www.beteroud.nl.
Dit artikel is onderdeel van een serie met vier maal een tweeluik over vier van de zestien gehonoreerde projecten. Deze serie loopt in de maand april met elke week berichten over een project.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *