Waarnemers laten van zich horen

Waarnemers laten van zich horen

Datum: 28 juni 2019

Onlangs heeft een groep waarnemende huisartsen een discussieplatform gelanceerd voor waarnemers. Op dat platform wordt een aantal stellingen getoetst. Bij voldoende steun voor deze stellingen gaan de initiatiefnemers daarover in gesprek met betrokken partijen. Met als uiteindelijk doel om niet-gevestigde huisartsen te verenigen en vervolgens samen met alle huisartsen en betrokken partijen de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken.

Het aantal waarnemend huisartsen is de afgelopen jaren fors gestegen. Dit is niet alleen het gevolg van de hoge werkdruk en vele verplichtingen die praktijkhouders ervaren. Er is inmiddels ook een nieuwe generatie huisartsen met andere prioriteiten.

Dreigende tweedeling
Daardoor dreigt een tweedeling te ontstaan. Praktijkhouders ervaren dat het steeds moeilijker wordt vervanging te vinden. Waarnemers voelen zich van hun kant niet voldoende betrokken in de besluitvorming en ervaren weinig continuïteit. Ze doen veel onregelmatige diensten op de spoedposten, waar ze ook een hoge werkdruk ervaren met veel verantwoordelijkheden en weinig inspraak. Daarnaast is de afgelopen jaren het gemiddelde dagtarief voor waarnemen nauwelijks gestegen.

Dat alles kan leiden tot een verdere verdeling tussen waarnemers en praktijkhouders. Terwijl er sprake is van een gezamenlijke doel van zowel praktijkhouders als waarnemers, namelijk: het verbeteren van de huisartsenzorg en het aantrekkelijker maken en houden van het huisartsenvak voor toekomstige generaties.

Discussieplatform van en voor waarnemers
Hoe gevoelig deze kwestie ligt, werd recent duidelijk na het publiceren van het ‘plan van aanpak’ van LHV en VWS. Daarin wordt gesproken over een ‘aanbiedersmarkt voor waarnemers waar praktijkhouders sterk de nadelen van ondervinden.’ Daarop kwam een storm van kritiek vanuit waarnemers. De opmerking is naderhand vervolgens weggezet als een misvatting. Dat kan zijn, maar het heeft wel geleid tot dit discussieplatform van en voor waarnemers: www.huisartsvandetoekomst.nl

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *