VNG stemt niet in met hoofdlijnenakkoord ggz

VNG stemt niet in met hoofdlijnenakkoord ggz

Datum: 17 juli 2018

Er is een impasse ontstaan rondom het hoofdlijnenakkooord ggz. De VNG is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming daarvan en onderschrijft de doelen. Desondanks heeft ze nog niet getekend.  Ambulantisering in de ggz leidt tot extra investeringen van gemeenten. De Algemene Ledenvergadering eist dat de VNG niet tekent voordat met het Rijk een oplossing is gevonden voor de financiële tekorten in het sociaal domein. 

VNG schrijft hierover: ‘In de onderhandelingen over de zorgakkoorden is ingezet op versterking van de verbinding tussen zorg en sociaal domein. Het is belangrijk dat ggz in de wijk aanwezig is en dat er mogelijkheden zijn voor consultatie en overleg. Het onderhandelaarsakkoord ggz bevat daarover goede afspraken. Het doel is dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld dat meer patiënten uit instellingen vertrekken en in de wijk komen wonen. Willen gemeenten deze ambulantisering goed uitvoeren, dan is daar extra geld voor nodig.’

Eerst toezegging voor extra kosten
Die extra kosten bedragen zo’n 300 miljoen euro voor de gevolgen van die ambulantisering, zoals passende woningen met zorg, schuldhulpverlening en begeleiding naar werk. De gemeenten willen daarover eerst toezegging hebben, alvorens VNG het akkoord ondertekent. Als in het najaar blijkt dat de VNG nog steeds niet gaat tekenen, gaan partijen opnieuw in overleg over de consequenties daarvan voor de punten waarbij gemeenten een rol hebben.

GGZ Nederland is blij met de afspraken
Een tegenvaller dus. De leden van GGZ Nederland hebben wel ingestemd met het onderhandelaarsakkoord en de afspraken die er zijn gemaakt over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en zorg op de juiste plek. Ze zijn met name blij om afspraken rondom aanpak van het tekort aan personeel in de sector, het verminderen van regeldruk  en het bieden van  meer mogelijkheden voor beroepsgroepen, zoals ervaringsdeskundigen, hbo psychologen en psychodiagnostisch werkers. Voorzitter Jacobine Geel heeft namens GGZ Nederland afgelopen week haar handtekening onder het akkoord gezet.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *