Visie, vertrouwen en vaardigheden nodig voor versnelling e-health

Visie, vertrouwen en vaardigheden nodig voor versnelling e-health

Datum: 9 november 2018

De digitale toepassingen nemen in de gezondheidszorg sterk toe, maar het kan beter en sneller. Terwijl steeds meer mensen online informatie zoeken over gezondheid en steeds vaker digitaal hun lichamelijke activiteit bijhouden. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. Dat blijkt uit de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel, die als titelheeft: ‘E-health in verschillende snelheden’.

De Nederlandse zorg is – meer dan in andere landen – gedigitaliseerd en er gebeurt in Nederland relatief veel op het gebied van e-health. Overall is dat dus positief, zo start de eHealth-monitor 2018.
Direct gevolgd door een ‘maar…’: het is ook waar e-health-toepassingen nog niet breed worden gebruikt, terwijl deze – mits goed werkend en inpasbaar – kunnen bijdragen om zorgprocessen beter, efficiënter of veiliger te maken.

Factoren voor versnelling
De voortgang in ontwikkeling en de toepassing van e-health wordt maar in zeer beperkte mate bepaald door technische mogelijkheden. De snelheid van ontwikkeling, toepassing en invoering van e-health hangt vooral af van het gevoel van urgentie van betrokkenen, het zien van de meerwaarde en de mogelijkheid én bereidwilligheid om processen te kunnen veranderen. Zo neemt bijvoorbeeld het gebruik van elektronische patiëntendossiers toe. En in de ouderenzorg gebruiken zorgverleners steeds vaker toezichthoudende technieken.

Online inzage
In 2020 is het wettelijk verplicht dat om patiënten digitaal inzicht te geven in hun medisch dossier. Daar wordt al hard aan gewerkt, onder meer door landelijke programma’s zoals MedMij en VIPP in ziekenhuizen. In de eHealth-monitor is extra onderzoek gedaan naar online inzage.

De meeste verpleegkundigen en medisch specialisten zijn positief over online inzage. Bij huisartsen bestaat er een wisselend beeld. Onder veel artsen heerst bezorgdheid over de effecten van online inzage. Zij denken dat zorggebruikers moeite kunnen hebben met het interpreteren van gegevens of dat ze niet altijd bewust met hun gegevens omgaan. Daarentegen verwachten veel patiënten juist dat online inzage hen meerwaarde gaat bieden. Ze hebben interesse in online inzage – maar het gebruik ervan groeit langzaam. Voor goed gebruik van online inzage is verandering in het zorgproces nodig. Het vereist tevens een andere rol van zorgverlener én zorggebruiker.

Kennis en vaardigheden
Naast medisch-inhoudelijke vakkennis komen steeds meer nieuwe ICT-toepassingen langs. Het vraagt veel kennis en vaardigheden van zowel patiënten als professionals, om die talloze apps, thuismonitoring, digitale platformen en technologie eigen te maken en op de hoogte te blijven van wat er speelt. In zorgopleidingen moet daarvoor meer aandacht komen, stelt de monitor.

Aanbevelingen
Om doelgericht gebruik van e-health bij zorgverleners en zorggebruikers te stimuleren, doen Nictiz en het Nivel een aantal aanbevelingen voor het stimuleren van e-health.
– Zet e-health in vanuit een heldere visie en helder beleid en zorg dat deze bekend is
– Faciliteer zorgverleners in het aanbieden en gebruiken van e-health
– Faciliteer patiënten in goed gebruik van e-health
– Stel een onderzoeksagenda op

Bekijk ook de infographic van de monitor met een mooi visueel overzicht van de kernresultaten van dit jaar.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *