Gebruik e-health blijft achter bij het aanbod

Gebruik e-health blijft achter bij het aanbod

Datum: 25 november 2017

Het aanbod van e-health neemt sterk toe. Domotica, e-consulten, monitoring op afstand, digitale controles, online coaches, gezondheidsapps: de ontwikkelingen gaan in hoog tempo door. Nu nog de omslag van aanbod naar gebruik. En brede inzet van e-health toepassingen blijft een uitdaging. Kennisgebrek remt de inzet van elektronische zorgtoepassingen.

Dit blijkt uit de eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het Nivel. Voor uiteindelijke adoptie van e-health moeten mensen zelf aan de slag. Uit onderzoek blijkt dat zorgverleners en zorggebruiker die ervaring hebben met e-health positiever zijn omdat ze de werkelijke meerwaarde hebben ervaren.

e-consult
Het is zeker niet zo dat men negatief staat tegenover e-health. Integendeel. De meeste artsen zien online contact met de patiënt als een goede aanvulling op andere vormen van contact. De helft van de patiënten wil wel gebruik maken van een e-consult, maar geeft aan dat dit in de praktijk tegenvalt. Ze weten niet welke vragen ze kunnen stellen en zijn bang dat het contact onpersoonlijker wordt. Veel zorggebruikers zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden en er bestaat onzekerheid over de  betrouwbaarheid en privacy. Een deel van de artsen geeft aan niet te weten wat wel en niet mag bij een e-consult. Ook roept de financiering vragen op.

Online inzage
Bij specialisten is sprake toename van online inzage in (onderdelen van) het medisch dossier. Zo’n 13% van de patiënten kan daarvan nu gebruik maken. Ook in de ouderenzorg is er een positieve ontwikkeling op het gebied van online inzage. Zo’n 40% van verpleegkundigen en verzorgenden werkt met een elektronisch patiëntenportaal en dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Bij huisartsen is er echter nauwelijks stijging van die mogelijkheid. Het aantal zorggebruikers dat daarvan gebruik maakt, blijft steken op gemiddeld 4%. Daarvan behoort het grootste deel tot de chronisch zieken, met inzage in de voorgeschreven medicatie. Zo’n 40% van de artsen die dit nu niet aanbieden, zouden de mogelijkheid tot online inzage in het medicatiedossier wel willen geven.

Zelfmanagement
Ongeveer de helft van de chronisch zieken meet zelf gezondheidswaarden: m.n. gewicht, bloeddruk en bloedsuikerwaarden. Nog geen 5% gebruikt een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), terwijl een kwart aangeeft dit wel te willen gebruiken.

Mental Health
Bijna alle  poh’s-ggz zetten e-mental health in en zijn daar over het algemeen tevreden over. Ze hebben wel behoefte aan basisondersteuning, bijvoorbeeld met een keuzehulp voor de beste vorm van e-mental health. Over de vergoeding bestaat nog veel onduidelijkheid.

Telemonitoring
Er is er geen toename in het gebruik van telemonitoring ten opzichte van vorig jaar. Opvallend, want de helft van de zorgverleners van mening is dat het relevant is om telemonitoring in te zetten, vooral voor patiënten met diabetes en hartfalen. Zo’n 20% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen vindt dat ook wenselijk. 

Medicatieveiligheid via e-health
Ruimt 80% van de verpleegkundigen in de ouderenzorg en ziekenhuiszorg vindt digitale dubbele medicatiecontrole noodzakelijk, maar slechts zo’n 30% gebruikt dit. Een dergelijk verschil in wens en gebruik is ook te zien bij medicijndispensers, hoewel de inzet daarvan in de ouderenzorg wel is toegenomen. Verpleegkundigen missen duidelijkheid wat op het gebied van ICT behoort tot hun takenpakket.

Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Een digitaal patiëntendossier is inmiddels gemeengoed. Vrijwel alle huisartsen kunnen digitaal medische gegevens uitwisselen met ziekenhuizen, laboratoria en huisartsenposten, echter minder met maatschappelijke ondersteuning, thuiszorg, wijkverpleegkundigen en verpleeghuis. Ruim de helft van de verpleegkundigen in de ouderenzorg maakt gebruik van elektronische gegevensuitwisseling, maar ze dragen ook nog steeds veel op papier over. Dat geldt ook voor verpleegkundigen in het ziekenhuis. En nog steeds kan de helft van de medisch specialisten nog geen actueel medicatieoverzicht versturen naar de openbare apotheek, terwijl zij dit wel wenselijk vinden.

En dat in 2017. Er valt dus nog veel winst te behalen. Zie voor veel meer informatie de eHealthmonitor 2017 van NIVEL en Nictiz. En bekijk vooral ook de infographic, waarin alle uitkomsten overzichtelijk zijn samengevat.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *