Vervolg Citrienfonds: 20 miljoen voor de juiste zorg op de juiste plek

Vervolg Citrienfonds: 20 miljoen voor de juiste zorg op de juiste plek

Datum: 12 september 2018

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een vervolg van het Citrienfonds, een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en mogelijk gemaakt door ZonMw, om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met dit geld gaan de umc’s met andere partijen in de zorg verder werken aan het leveren van de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Er zijn vier thema’s gekozen: Registratie aan de Bron, Regionale Oncologienetwerken, e-Health en Doen of Laten.

Vier jaar Citrienfonds (2014-2018) heeft veel duurzame en breed inzetbare oplossingen opgeleverd op het gebied van zorg op maat dichtbij huis, het eenduidig vastleggen van zorginformatie, terugdringen van zorg zonder toegevoegde waarde, innovatieve e-health vormen en kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren.

Vier thema’s
De huidige vraagstukken van betere en duurzame zorg blijven actueel. De komende vier jaar gaat de NFU samen met ZonMw en vele andere partijen in de zorg door met vier belangrijke thema’s:

Registratie aan de Bron (hoe kun je zorginformatie in een keer goed vastleggen, zodat je het op verschillende manieren kunt hergebruiken);
Regionale Oncologienetwerken (op welke manier kun je de beste zorg voor patiënten met kanker organiseren);
e-Health (welke nieuwe innovatieve e-health vormen van zorg zijn er);
Doen of Laten (besluiten om diagnostiek, een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt).

Concrete resultaten op website
Op www.citrienfonds.nl staan tientallen resultaten van de programma’s tot nu toe. Zoals het verminderen van onnodig kathetergebruik met 25%, het nut van de mobiele hartwacht voor hartpatiënten, hoe patiënten met kanker door regionale netwerken betere zorg krijgen, hoe hoofd-hals chirurgen tijdswinst boeken door het hele zorgproces anders te registreren en hoe bestuurders in de zorg leren door het meten van de patiëntenparticipatie in een ziekenhuis.
De projecten zijn ontwikkeld door zorgprofessionals, veelal in samenspraak met patiënten. De informatie op de site is vooral bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zorg: zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers en bestuurders. De website is een handige tool om de zorg beter en betaalbaarder te maken. Alle kennis, ervaringen en concrete resultaten zijn in de vorm van werkplannen, apps, kernsets, toolkits, et cetera gratis te downloaden en eenvoudig te delen.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *