Verpleging: hoe ga je met disfunctioneren om?

Verpleging: hoe ga je met disfunctioneren om?

Datum: 26 november 2014

puzzelen_zorgenzVeel verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners hebben behoefte aan richtlijnen die beschrijven wat ze moeten doen als ze vermoeden dat een collega disfunctioneert en daarmee de veiligheid van cliënten in gevaar brengt. Dat concludeert NIVEL-onderzoeker Anke de Veer uit een onderzoek binnen het Panel Verpleging & Verzorging. Van thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken wordt steun verwacht.

Een verpleegkundige die zo zijn of haar eigen opvattingen heeft over de zorg en zich herhaaldelijk niet houdt aan afspraken in het team, of die een verslavingsprobleem heeft: als een collega denkt dat dit de veiligheid van cliënten in gevaar brengt, is er sprake van disfunctioneren. Ongeveer één derde van de verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners in thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken heeft behoefte aan beleid dat beschrijft wat te doen bij het vermoeden dat een collega of arts disfunctioneert.

Graag een ruggesteuntje
Anke de Veer: “Dit onderzoek geeft geen informatie over het aantal disfunctionerende zorgverleners, maar wel over het aantal verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners dat het disfunctioneren van een collega opmerkt. Veel van hen willen dan stappen ondernemen en ze krijgen daarbij graag een ruggesteuntje vanuit het beleid. Want iedere disfunctionerende zorgverlener is er een te veel.” De aantallen zijn fors: vier op de tien verpleegkundigen en verzorgende van thuiszorgorganisaties en een op de vier praktijkondersteuners had het afgelopen jaar de indruk dat een collega of andere verzorger niet goed functioneerde.

Voor omgang beleid ontwikkelen
Er is duidelijke behoefte aan ondersteuning, want het blijkt een lastig probleem waarvoor zorgverleners niet altijd een uitweg weten. “Om ze te ondersteunen in hun handelen is het van belang dat thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken beleid ontwikkelen voor het omgaan met disfunctioneren en hierover communiceren binnen de organisatie”, stelt Anke de Veer. “Binnen dat beleid moet aandacht zijn voor disfunctioneren dat voortkomt uit persoonlijke problemen, zoals een verslavingsprobleem.” De vraag is voorts hoe je moet omgaan met signalen van disfunctioneren bij andere typen zorgverleners of leidinggevenden. “Zo weten praktijkondersteuners bij mogelijk disfunctioneren van een huisarts niet altijd hoe te handelen. De bestaande gezagsverhouding kan hierbij een drempel vormen.”

Het NIVEL-onderzoek ‘Omgaan met disfunctionerende zorgverleners in thuiszorg en huisartsenpraktijk: ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners’ is hier te downloaden.

(Foto: Michael D. Brown, Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *