Deskundig wijkteam nodig voor complexe psychische problemen in wijk

Deskundig wijkteam nodig voor complexe psychische problemen in wijk

Datum: 21 augustus 2018

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in het wijkteam die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. Zorgverleners signaleren knelpunten in het tijdig in beeld krijgen van mensen met psychiatrische problemen, in het zorgaanbod en de mogelijkheden om mensen te verwijzen naar de juiste zorg. Ze willen zelf ook bijgeschoold worden.

Dit blijkt uit een onderzoek onder de deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

Lastig om mensen in beeld te krijgen
Ongeveer driekwart van de ondervraagde zorgverleners signaleert knelpunten in de zorg voor mensen met complexe psychische problemen in de wijk. Het gaat om mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, met het risico dat zij zichzelf of anderen schade toe brengen. Knelpunten in de zorg worden veruit het meest ervaren bij mensen met psychiatrische problemen. Regelmatig noemen professionals ook knelpunten bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen. Het is lastig deze mensen tijdig in beeld te krijgen, zodat al in een vroeg stadium hulp geboden kan worden. Even zoveel zorgverleners constateren ook knelpunten in het zorgaanbod en de mogelijkheden om mensen door te verwijzen naar de juiste zorg.

Deskundig wijkteam
Om mensen met psychische problemen tijdig in beeld te krijgen en vervolgens de juiste ondersteuning te bieden, is het belangrijk dat er een wijkteam aanwezig is waarin mensen zitten met specifieke deskundigheid op dit vlak, aldus de ondervraagde zorgverleners. Ook is er behoefte aan meer mogelijkheden om mensen te verwijzen naar meer gespecialiseerde voorzieningen. Veel zorgverleners in de wijk willen zelf ook bijgeschoold worden over het tijdig signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van mensen met psychische problematiek.

Wijkbrede samenwerking nodig
Zorgverleners benadrukken daarnaast het belang van een brede samenwerking tussen professionals in de wijk, bijvoorbeeld met gemeenten, woningbouwverenigingen, politie en de geestelijke gezondheidszorg. Samenwerkingsafspraken tussen professionals in de wijk kan zowel het tijdig signaleren en ondersteunen als het doorverwijzen verbeteren. Signaleren vraagt volgens de zorgverleners ook tijd, tijd die ze nu niet altijd genoeg hebben. Ze vinden het eveneens nodig dat de gemeente meer maatwerkvoorzieningen aanbiedt. Dit is hulp die afgestemd is op de persoon, zoals individuele begeleiding.

Lees hier de volledige publicatie.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *