Symposium over persoonlijke zorg met big data

Symposium over persoonlijke zorg met big data

Datum: 8 november 2017

Betere zorg tegen lagere kosten met tevredener patiënten? Dan moeten we wel met Big Data aan de slag gaan. Hoe kunnen we dat doen? Daarover gaat het symposium Gezonde zorg, gezonde regio’ dat op 28 november in Leiden zal plaatsvinden. 

Het programma ‘Gezonde zorg, gezonde regio’ wil de patiënt inzicht geven in zijn gezondheidsuitkomsten, zodat deze beter kan sturen op zijn gezondheid, ondersteund door zorgprofessionals. Daarvoor moeten data uit verschillende informatiesystemen gehaald worden. ‘Gezonde zorg, gezonde regio’ heeft bewezen dat het technisch mogelijk is om op regioniveau, periodiek en geautomatiseerd de juiste data inzichtelijk te maken voor de patiënt. Slim samenbrengen van multidisciplinaire gezondheidsinformatie zorgt voor een betere behandelrelatie tussen zorgverlener en patiënt. Meer informatie over Gezonde zorg, gezonde regio vindt u hier.

Maak kennis met kennistechnologie
Tijdens dit symposium maakt u kennis met de baanbrekende kennistechnologie ontwikkeld door STIZON. Er worden de resultaten uit de pilots bekend gemaakt en er wordt stil gestaan bij het aspect van privacy. Spreker drs. Marc van Lieshout (TNO en Privacy & Identity Lab) neemt u mee in de wereld van data en ethiek.

‘Gezonde zorg, gezonde regio’ is een initiatief van diverse partijen: Alrijne (specialistische zorg), Alphen op één lijn (eerstelijnszorg), Rijncoepel (eerstelijnszorg), SCALMedische Diagnostiek (medische diagnostiek), Zorgbelang Zuid-Holland (patiëntvertegenwoordiger) en Zorg en Zekerheid (zorgverzekeraar). Reos (ROS) voert in opdracht van dit programma de projectleiding. ZorgenZ heeft eerder over dit programma gepubliceerd.

 

Aanmelden symposium

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *