Hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief

Hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief

Datum: 7 november 2019

Dr. Robert Verheij is per 1 november 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’. Verheij gaat onderzoek doen naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland.

Dit hoogleraarschap is bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Een mondvol. De leerstoel wordt binnen Tranzo ingebed bij de Academische Werkplaats Kwaliteit Huisarts- en Ziekenhuiszorg. Eveneens dus een mondvol.

Meten van kwaliteit van zorg
Verheij is programmaleider bij het Nivel van het onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem. Hij heeft bij het Nivel zich ingezet voor een toonaangevende onderzoeksinfrastructuur. Deze infrastructuur is tot stand gekomen op basis van elektronische patiëntendossiers, afkomstig van eerstelijns zorgverleners die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Naast zijn werk bij het Nivel en Tranzo is Verheij één dag per week werkzaam bij het Zorginstituut Nederland. Dit instituut brengt, zoals bekend, adviezen uit over de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering en standaarden en ontwikkelt instrumenten ontwikkelt voor het meten van de kwaliteit van zorg. Het onderzoek binnen de leerstoel richt zich op de rol van big data bij het vervullen van die taken.

Lerend gezondheidszorgsysteem
Onderzoeksvragen waar Verheij zich op gaat richten, zijn onder meer: Hoe zorgen we er voor dat professionals, burgers, organisaties en overheden leren van data? Hoe kunnen ‘big data’ worden ingezet om burgers en professionals in de spreekkamer te helpen? Hoe bevorderen we de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens? Kortom: hoe maken we van Nederland een lerend gezondheidszorgsysteem?

 

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *