Wachttijden terugdringen vereist extra inzet

Wachttijden terugdringen vereist extra inzet

Datum: 17 januari 2018

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken er onder regie van de NZa aan om de wachttijden in de zorg korter te maken. Op sommige terreinen is vooruitgang geboekt, maar elders is nog werk aan de winkel, constateert de NZa in een tussenrapportage. De samenwerking tussen de betrokken partijen kan beter. Ook gaat de NZa zorgaanbieders verplichten om de wachttijden voor casemanagement dementie te publiceren.

De NZa vindt het onacceptabel als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben en kondigt in hun rapport Wachttijdenproject: hoe staan we ervoor? aan strenger toezicht te gaan houden.

Weinig inzicht in duur en oorzaak wachttijden
Te weinig mensen weten dat hun zorgverzekeraar bij te lange wachttijden desgevraagd voor hen moet bemiddelen en hen naar een andere zorgaanbieder kan doorverwijzen die wel op tijd plek heeft. Er is ook te weinig inzicht in hoe lang de wachttijden zijn bij zorgaanbieders in de verschillende sectoren en wat hiervan de oorzaak is.
Ook constateert de NZa dat de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties om de wachttijden te verkorten nog beter kan. Het begin is gemaakt, maar er is intensieve samenwerking nodig.

Goede voorbeelden delen
Wat doet de NZa om de wachttijden korter te maken? De NZa voert ook dit jaar weer controles uit bij zorgverzekeraars, houdt meldacties voor patiënten en geeft ‘spiegelinformatie’ aan zorgverzekeraars om op die manier goede voorbeelden te delen.

Verplicht wachttijden casemanagement dementie publiceren
In de wijkverpleegkundige zorg heeft de NZa mensen met een meldactie opgeroepen om hoge wachttijden voor casemanagement dementie te melden. De casemanager kan patiënten met dementie begeleiden bij het vinden van de juiste zorg. Uit de meldactie blijkt dat de wachttijden voor deze casemanager kunnen oplopen tot meer dan 6 weken. Om meer inzicht te krijgen in de wachttijden, gaat de NZa zorgaanbieders van casemanagement dementie dit jaar verplichten om de wachttijden te publiceren. Daarnaast start er dit jaar een meldactie om via huisartsen en ziekenhuizen meer inzicht te krijgen in de wachttijden in de wijkverpleging, waaronder casemanagement dementie.

Medisch-specialistische zorg: samenwerkingsverbanden opzetten
Voor een aantal specialismen in de medisch-specialistische zorg zijn de wachttijden te lang. Zo kan de wachttijd voor een poliklinisch bezoek aan de oogarts in Noordoost-Nederland oplopen tot ruim negen weken, terwijl de norm vier weken is. De NZa heeft in gesprekken met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties aangestuurd op het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden. Ook moeten goede regionale initiatieven landelijk worden gedeeld.
Daarnaast heeft de NZa per 1 januari 2018 in hun regelgeving opgenomen dat ziekenhuizen patiënten naar de zorgverzekeraar moeten verwijzen als ze niet op tijd terechtkunnen.

Langdurige zorg: trekkersrol voor goede zorgkantoren
Eind vorig jaar heeft de NZa alle zorgkantoren bezocht om te controleren wat zij doen om de wachttijden in de langdurige zorg korter te maken. Hieruit blijkt dat alle zorgkantoren verbeteringen laten zien, maar dat de verschillen tussen de zorgkantoren groot zijn. De NZa gaat intensiever toezicht houden op de zorgkantoren die aan veel voorwaarden nog niet voldoen. Twee zorgkantoren die er positief uitspringen met hun aanpak gaan een trekkersrol vervullen om alle zorgkantoren op het gewenste niveau te brengen.

Geestelijke gezondheidszorg
Ook de geestelijke gezondheidszorg maakt deel uit van de sectoroverstijgende aanpak van de wachttijden. De NZa pleit hier voor versnelling en uitbreiding van de maatregelen om de wachttijden te verminderen.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *