Actieplan voor terugdringen wachttijden in ggz

Actieplan voor terugdringen wachttijden in ggz

Datum: 24 juli 2018

ggz_in_huisartsenpraktijk_zorgenzMensen die dringend wachten op geestelijke gezondheidszorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord is moet wachten op geestelijke gezondheidszorg is er één te veel. Brancheorganisaties en zorgverzekeraars blijven zich daarom net zo lang inspannen totdat de wachttijden voor alle behandelingen in alle regio’s acceptabel zijn. Daartoe hebben ze een actieplan opgesteld. 

Deze partijen zijn GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND, LVVP, NVVP, V&VN, NIP, P3NL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Gezamenlijk hebben ze het Actieplan vervolgaanpak wachttijden ggz 2018-2019 gepresenteerd, met als doel de wachttijden regionaal weg te werken. Ook het onlangs ondertekende hoofdlijnenakkoord ggz betekent een stevige impuls voor de aanpak van de wachttijden, stellen deze partijen.

Hardnekkige issues
Het zijn vaak hardnekkige issues die regionaal of lokaal ten grondslag liggen aan wachttijden. Inzet is om deze op te lossen, zodat schaarse behandelcapaciteit optimaal kan worden benut. Partijen maken met andere ketenpartners (bijvoorbeeld het wijkteam of de woningcorporatie) regionale afspraken over cliënten met complexe problemen en uitstroom uit de specialistische ggz. Speciale aandacht is er voor cliëntgroepen die met extra lange wachttijden te maken hebben (autisme, licht verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornissen en trauma).

Wachttijdbegeleiding en overbruggingszorg
Wachttijdbegeleiding en overbruggingszorg krijgen een extra impuls. Er komt een handreiking. Daarnaast worden goede voorbeelden verspreid naar de regio’s, die vervolgens zelf voor maatwerk zorgen. Bij sommige zorgaanbieders kan een basispsycholoog, ervaringsdeskundige of verpleegkundige de wachttijdbegeleiding doen. Ook zijn er mogelijkheden om hierin samen te werken met een herstelacademie of zelfregiecentrum. Overbruggingszorg is mogelijk via bijvoorbeeld chatcontact, e-health, lotgenotencontact of ondersteuning van naasten. Daarbij wordt in kaart gebracht wat een passende vergoedingsregeling is. Als langer wachten niet wenselijk is, kan een zorgaanbieder verwijzen naar een andere zorgaanbieder of naar de zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Bij het wegwerken van wachtlijsten wordt de inzet van ervaringsdeskundigen belangrijker.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *