Streep door standaardkorting ongecontracteerde zorg

Streep door standaardkorting ongecontracteerde zorg

Datum: 4 februari 2019

kort_geding_zorgenzDe standaardkorting van 25 procent die zorgverzekeraars heffen voor ongecontracteerde zorg is van de baan. De rechtbank heeft geoordeeld dat zorgverzekeraars niet meer één vast kortingspercentage mogen hanteren voor alle zorgtypen. Per type moet dit worden gemotiveerd. De rechtszaak was aangegaan door de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, namens zo’n dertig zorgaanbieders, waaronder ggz-instellingen, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten. Het proces is gevoerd tegen Menzis, VGZ, CZ en Zilveren Kruis. 

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgtype motiveren waarom zij een bepaalde korting heffen en waar deze precies op gebaseerd is. De korting moet gerelateerd zijn aan de extra kosten die de verzekeraar heeft, zoals bijvoorbeeld meer administratie. Dat staat in vonnis van de rechtbank Gelderland.

De rechter stelt daarbij dat zorgverzekeraars bij het vaststellen van de korting rekening moeten houden met het principe dat de korting geen ‘hinderpaal’ mag vormen voor het kiezen van zorg van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dat staat namelijk in de Zorgverzekeringswet. De zorgverleners gaan overigens verschillend om met het lagere bedrag. Sommigen nemen er genoegen mee, andere rekenen het verschil door naar de patiënt.

Vervolg
Advocaat Mous die de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze vertegenwoordigt, is volgens een artikel in de NRC opgelucht. Hij verwacht nu dat zorgaanbieders die de laatste jaren zijn gekort, claims zullen indienen. Menzis en Zorgverzekeraars Nederland gaan de uitspraak verder bestuderen, alvorens ze met een reactie komen.

Haaks op overheidsbeleid
De uitspraak staat haaks op de streven van minister De Jonge naar een hogere contracteergraad. Hij noemt het toenemende aandeel niet-gecontracteerde zorg met name in de wijkverpleging en de ggz een belemmering voor goede betaalbare zorg. “Dat leidt tot hogere zorgkosten – en dus op termijn tot hogere premies – en ondoelmatige zorg”, schrijft hij in november 2018 in een brief aan de Tweede Kamer. “Dat leidt op zijn beurt weer tot een oneerlijke verdeling van het beperkt beschikbare zorgpersoneel over cliënten. En dat terwijl de werkdruk door veel zorgpersoneel al als ontzettend hoog wordt ervaren en de krapte op de arbeidsmarkt een van de grootste vraagstukken is van dit moment.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *