Naar regionaal dekkende eerstelijnssamenwerking in Zuid-Holland Noord

Naar regionaal dekkende eerstelijnssamenwerking in Zuid-Holland Noord

Datum: 18 juli 2017

Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners vormen de basis van goede zorg. Dat klinkt logisch, maar samenwerking is beslist niet eenvoudig. In het jaarverslag van Reos staan een aantal interviews over dit onderwerp, die ZorgenZ graag met u wil delen. Bijgaand het derde interview van Marloes Drost, communicatieadviseur Reos, met huisarts Hans van Selm. 

Samenwerking in Zuid-Holland NoordHij wilde thoraxchirurg worden, maar tijdens zijn coschappen kwam Hans van Selm erachter dat werken in een ziekenhuis hem niet lag; te hiërarchisch georganiseerd. Toen hij coschappen huisartsgeneeskunde deed wist hij het zeker: hij werd huisarts. Het kennen van de sociale achtergrond van mensen en het laagdrempelige contact trok hem over de streep.

Inmiddels is Hans van Selm zeker geen onbekende meer in de zorg in Zuid-Holland Noord. Hij was onder andere betrokken bij het opzetten van de commissie Ketenzorg, later Stichting Knooppunt Ketenzorg in deze regio. Ontstaan vanuit de wens om in de regio niet allemaal het wiel steeds opnieuw uit te vinden.
Er waren in 2011 een aantal verbanden (STERK en ROH WN) die de diabetes ketenzorg voor hun achterban ontwikkelden en aanboden. Maar er was geen regio dekkende samenwerking in de zorg. Reos werd door de huisartsenartsenorganisaties en GES’en in Zuid-Holland Noord gevraagd om een verkenning te doen op samenwerking tussen de partijen in de eerstelijnszorg. Ketenzorg bleek de bindende factor.

Samenwerking op zorginhoud
“Elders in Nederland ontstonden samenwerkingsverbanden, maar die waren vooral opgericht uit financieel oogpunt. Bij de commissie Ketenzorg was de samenwerking gericht op zorginhoud”, blikt Hans van Selm terug. “We maakten werkafspraken met elkaar over verwijzen en terugverwijzen. Een fysiotherapeut kan immers beter het beweegpotentieel aangeven van een patiënt dan een huisarts. Lange tijd hadden diëtisten, fysiotherapeuten en apothekers zelfs geen betaaltitel voor het organiseren van goede samenwerking. Het was zogezegd liefdewerk oud papier. Nu kunnen zij een deel van organisatie en overleg, zoals het multidisciplinair overleg, gelukkig wel declareren.”

Houvast voor de eerstelijnszorg, duidelijkheid voor de ziekenhuizen
“Resultaat van deze samenwerking was dat zorgprofessionals in de eerstelijnszorg een houvast hadden. Binnen de eerste lijn kreeg men meer inzicht in wat de collega-disciplines te bieden hadden. En voor de ziekenhuizen in de regio werd duidelijk waarvoor zij op de eerstelijnszorg een beroep konden doen.

Niet lang daarna was de commissie Ketenzorg toe aan een volgende stap. Inmiddels beheerden we zo’n twee ton euro en we wilden daar transparant over zijn. Ook wilden we een professionaliseringsslag maken en de inbreng van zorgprofessionals waarborgen. Daarnaast kwamen er vragen over bijvoorbeeld het intellectuele eigendom van de zorgprogramma’s. We hadden behoefte aan een entiteit. Dat werd stichting Knooppunt Ketenzorg. Reos adviseur Hanneke Zandbergen adviseerde ons bij het opzetten van de organisatie en regelde praktische zaken, onder meer rond de juridische vormgeving van de stichting.”
Binnen Knooppunt Ketenzorg groeide het aantal regionale zorgprogramma’s snel. Er zijn sindsdien ketenzorgafspraken in de eerstelijnszorg en met de ziekenhuizen over de aandoeningen DM2, COPD, CVRM, Hartfalen, Astma, Osteoporose, Angst & Stemmingsproblematiek en Ouderenzorg. “We kenden de werkwijze  inmiddels wel. Daarnaast actualiseren we jaarlijks de zorgprogramma’s op basis van de nieuwste inzichten en richtlijnen.”

Zorg en Zekerheid stimuleert Ketenzorg
Het ging echter niet allemaal van een leien dakje. Hans vindt het jammer dat de zorgprofessionals op de werkvloer soms zo weinig voortgang zien. “Dit werd bijvoorbeeld veroorzaakt door nieuwe richtlijnen waardoor zorgprogramma’s die net af waren moesten worden geactualiseerd, het GGZ-stelsel dat vlak voor het opleveren van het (nieuwe) programma veranderde, of een verschil van inzicht met Zorg en Zekerheid over de in te kopen zorg. Dat is dan de realiteit die soms wel frustrerend is. Overigens ziet Zorg en Zekerheid zeker het belang van de transmurale afspraken en heeft daarom de organisatie van Knooppunt Ketenzorg altijd ruimhartig gefinancierd. Zorg en Zekerheid loopt wat dat betreft voor op de andere zorgverzekeraars met het stimuleren van Ketenzorg.”

Oog houden voor andere krachten in het veld
“Reos adviseerde Knooppunt Ketenzorg bij het professionaliseren van de organisatie en doet dit overigens nog steeds. Reos-adviseur Hanneke Zandbergen was bij de bestuursvergaderingen en nam volwaardig deel aan de discussie. Vanuit haar rol als Reos-adviseur bracht zij vooral in dat we oog moesten houden op de andere krachten in het veld en wees ons op de valkuilen. Doordat zij het speelveld overzag bracht zij samenhang aan.”

Reos betrokken bij opbouw en doorontwikkeling Knooppunt Ketenzorg
“We hebben veel gehad -en dat hebben we nog steeds- aan de inbreng van Reos bij de opbouw en de doorontwikkeling van Knooppunt Ketenzorg. Niet in de laatste plaats omdat we als zorgverleners ons met name bezighouden met het uitoefenen van ons vak en tijd vaak een ontbrekende factor is. Reos-adviseurs bewaken het proces en kunnen vervolgacties aanjagen. Ze faciliteren Knooppunt Ketenzorg door de werkgroepen te begeleiden die de zorgprogramma’s maken en actualiseren.

Lees dit artikel verder op de site van Reos

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *