‘Kijk-en-luistergeld’ ook voor de eerste lijn

‘Kijk-en-luistergeld’ ook voor de eerste lijn

Datum: 10 oktober 2014

transparantieOPTIE NIET BEHANDELEN, GEEN DIAGNOSTIEK IN ZIEKENHUIS – Het ‘kijk- en luistergeld’ voor specialisten waarin zij niet worden vergoed voor een verrichting maar voor het voeren van anticiperende gesprekken over het levenseinde, kan ook in de eerste lijn worden toegepast. Dat blijkt uit antwoorden van minister Edith Schippers (VWS) op vragen van het Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA).

“Met de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel krijgen aanbieders en verzekeraars meer ruimte om afspraken te maken over het belonen van uitkomsten en substitutie van zorg. Als dit een thema is waar partijen extra afspraken over willen maken, dan is dit dus ook mogelijk,” zo luidt de toelichting. Ziekenhuizen kunnen sinds 2014 een zorgactiviteit voor een zogenaamd ‘intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties’ registreren als onderdeel van een DBC.

Cultuuromslag
De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het proefschrift van Ria de Korte-Verhoef ‘Reasons and avoidability of hospitalisations at the end of life, perspectives of GP’s, Nurses and Family Carers’ waaruit blijkt dat huisartsen de optie ‘niet behandelen en geen diagnostiek in het ziekenhuis’ bij ongeneeslijk zieke patiënten niet altijd bespreken. De minister acht het voeren van gesprekken over het naderende levenseinde een kerncompetentie van artsen. “Ik ben het daarom eens met de suggestie dat huisartsen de optie ‘niet behandelen’ aan de orde stellen bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn.” Maar patiënten en familie kiezen zelf niet zelden voor doorbehandelen totdat alle behandelopties uitgeput zijn. “De keuze die arts en patiënt samen maken, kan ook het kiezen voor kwaliteit van leven zijn, maar vergt dan soms ook een cultuuromslag aan de kant van de patiënt en zijn familie.”

Patz-aanpak
Een ander onderdeel van de vragen gaat over huisartsen en wijkverpleegkundigen die met elkaar afspraken maken over patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, de zgn. palliatieve thuiszorggroepen (Patz groepen). Op de vraag of hier financiering voor de wijkverpleegkundige tegenover staat, antwoordt Edith Schippers: “Op dit moment kan de wijkverpleging het deelnemen aan Patz overleg als continuïteitsbezoek declareren, maar dat is op langere termijn geen passende oplossing. Ik heb daarom eerder dit jaar al contact laten opnemen met de Nza en de stichting Patz om te zien wat er nodig is om tot meer structurele financiering te komen. Belangrijk is dat de methodiek breed wordt gedragen en door alle beroepsgroepen en verzekeraars wordt onderschreven. Vervolgens kan worden bezien hoe de Patz aanpak het best en meer structureel financiering kan krijgen.”

AIV
De prestatie Advies, instructie en voorlichting (AIV) voor continue monitoring en begeleiding van palliatieve patiënten tot aan het sterven door de wijkverpleegkundige, zal in de Zorgverzekeringswet in 2015 blijven bestaan.

(Foto: Pressmaster/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *