Terminale patiënt niet in ziekenhuis

Terminale patiënt niet in ziekenhuis

Datum: 3 september 2014

ris_de_korte_verhoef_zorgenzOPNAME BIJ LEVENSEINDE TE VOORKOMEN? – Het promotie-onderzoek van gezondheidswetenschapper en verpleegkundige Ria de Korte-Verhoef, lid van onder meer V&VN Palliatieve Zorg en werkzaam bij VUmc, komt op een belangrijk moment. Zij pleit voor goede afspraken met de huisarts zodat de terminale patiënt niet onnodig naar een ziekenhuis gaat. “Maar wij worden vooral gewaardeerd als we de gele auto laten voorrijden en niet de zwarte,” reageert huisarts Jaap Schuurmans in Trouw.

Een kwart van de huisartsen denkt achteraf dat een ziekenhuisopname aan het einde van het leven voorkomen had kunnen worden. In de laatste levensmaanden zijn benauwdheid, digestieve en cardiovasculaire problemen vaak reden voor een opname. Als er echter vooraf goede afspraken worden gemaakt, hoeft dit niet altijd te leiden tot een ziekenhuisopname, zo blijkt uit het onderzoek van Ria de Korte-Verhoef (foto).

De Korte doet vijf aanbevelingen om een ziekenhuisopname te voorkomen.
– Markeer dat de dood nadert en maak een omslag in het denken over het verdere verloop van de ziekte.
– Denk na over de inrichting van de acute behandeling en zorg aan het levenseinde.
– Start anticiperende gesprekken en interventies voor het omgaan met te verwachte problemen.
– Zorg voor ‘totale’ begeleiding en monitoring van patiënten en familie gedurende het ziekteproces, zowel somatische als psychisch.
– Regel continuïteit in zorg en behandeling thuis.

Het blijft moeilijk om ziekenhuisopname bij het levenseinde te voorkomen. Dat geeft De Korte in haar onderzoek ook aan. “Vanwege de complexiteit van de situatie rondom de patiënt: het onvoorspelbare ziektetraject, de veelal acute problemen van somatische of psychosociale aard en de interactie tussen professionals kan ziekenhuisopname toch nodig zijn.”

Reactie Jaap Schuurmans op dit onderzoek. Mensen die niet meer lang te leven hebben, zouden met hun huisarts moeten vastleggen welke behandelingen ze nog willen ondergaan, en welke niet. Ze doen er goed aan de gevolgen van onnodige behandelingen te bespreken. Dat zei de huisarts Jaap Schuurmans, voortrekker in de palliatieve zorg, in een reactie op dit onderzoek in Trouw. Er zijn steeds meer consulenten of een kaderarts palliatieve zorg die een
huisarts kan consulteren.

Er is moed voor nodig. Een huisarts die nu kiest voor palliatieve zorg in plaats van behandeling, moet volgens Schuurmans nog steeds ‘moedig’ zijn. “Je kunt wel zeggen dat de huisarts moet veranderen, maar wij werken natuurlijk binnen het maatschappelijk klimaat. Om het cru te zeggen: wij huisartsen worden nog steeds vooral gewaardeerd als we de gele auto laten voorrijden – de ambulance – en niet de zwarte. De laatste jaren zie je gelukkig een kentering: steeds meer patiënten gaan zich afvragen of het goed is om jezelf altijd maar te laten behandelen”, aldus de huisarts in de krant.

Corina de Feijter

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *