Dankzij inzet poh-jeugd minder doorverwijzingen en sneller hulp

Dankzij inzet poh-jeugd minder doorverwijzingen en sneller hulp

Datum: 16 maart 2018

De praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts (poh-jeugd) is een spil in de samenwerking tussen huisarts en wijkteams, dankzij diens ervaring, inzicht in jeugdproblematiek en samenwerking in de wijk. Deze functionaris zorgt ervoor dat kinderen minder doorverwezen worden en sneller hulp krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de samenwerking van de poh-jeugd en de huisarts.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, NVO en uitgevoerd door de Universiteit Groningen. Daaruit blijkt dat kinderen via de poh-jeugd op tijd de juiste hulp krijgen, niet onnodig worden doorverwezen of juist snel specialistische hulp krijgen als dat nodig is. Verschillende regio’s in het land doen ervaring op met deze zorgverlener. De functie wordt uitgevoerd door zowel hbo- als wo-geschoolde hulpverleners, met veel ervaring in de jeugd-ggz of kinder- en jeugdpsychiatrie.

Meerwaarde voor huisarts
Over het algemeen zijn huisartsen en praktijkondersteuner-jeugd positief over hun onderlinge samenwerking. De meerwaarde voor de huisartsenpraktijk is de aandacht voor de opvoedingsrelaties en de gedegen kennis die de poh-jeugd heeft van specifieke zorgaanbieders en zorgmogelijkheden in de regio. De opstellers van deze verkennende studie pleiten ervoor de kwaliteit van de functie nog beter te borgen. Dat kan door een aparte opleiding tot poh-jeugd en door de ontwikkeling van richtlijnen.

Meer inzet poh-jeugd
Gemeenten en zorgverzekeraars zijn de belangrijkste financiers, afhankelijk van de taken die worden uitgevoerd.
Samen met andere beroepsverenigingen wil de NVO het onderzoek onder de aandacht brengen van gemeenten en huisartsen om te bevorderen dat meer gemeenten ertoe overgaan een poh-functie in het leven te roepen.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *