Nieuwe leidraad voor gemeenten en huisartsen over jeugdhulp

Nieuwe leidraad voor gemeenten en huisartsen over jeugdhulp

Datum: 1 november 2018

Op veel plekken is het contact tussen huisartsen en gemeenten op gang gekomen, maar werkelijke samenwerking komt nog niet overal goed van de grond. Aanleiding voor een nieuwe leidraad van de LHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om gemeenten en huisartsen op weg te helpen.

Sinds het ingaan van de Jeugdwet in 2015 spelen gemeenten een grotere rol in de jeugdhulp. Daardoor krijgen huisartsen en gemeenten ook steeds meer met elkaar te maken. Doel is gepaste zorg te bieden aan kinderen en gezinnen. Maar daarbij wordt wel duidelijk dat de uitgangspunten en verantwoordelijkheden van huisartsen en van gemeenten aanzienlijk kunnen verschillen.

Om de afstemming tussen huisartsen en gemeenten te verbeteren en veelgehoorde knelpunten te bespreken zijn de LHV en VNG hier samen wat aan gaan doen. Een resultaat daarvan is de ‘Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd’, bedoeld als een stap naar betere samenwerking.

Wederzijds begrip voor elkaars rol
Deze leidraad schetst wat huisartsen en gemeenten gezamenlijk hebben: de wens om zo goed mogelijk passende zorg te bieden voor kinderen. De leidraad kan huisartsen een houvast geven voor het overleg met de gemeente over hoe die zorg vorm te geven. Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is wederzijds begrip voor elkaars rol. De LHV heeft daarom op een rijtje gezet wat belangrijke uitgangspunten voor beide kanten zijn.

Ondersteuningsprofielen inschatten niet taak van huisarts
Op één punt heeft de LHV met de VNG geen overeenstemming kunnen bereiken: het standpunt over het gebruik van ondersteuningsprofielen. De huisartsenvereniging hoort vaak vanuit zijn achterban dat dit onderwerp vaak tot discussies leidt met gemeenten. Die willen werken met profielen en vragen huisartsen een inschatting te maken van de benodigde ondersteuningsprofielen. De LHV vindt dat niet de taak van de huisarts; die werkt vanuit zijn medisch-inhoudelijke richtlijnen en ervaring. ‘We raden huisartsen aan om in contacten met gemeenten hier scherp op te zijn en blijven’, aldus de LHV.

U kunt hier de ‘Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd’ downloaden.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *