Cliëntkenmerken moet wijkverpleging transparanter maken

Cliëntkenmerken moet wijkverpleging transparanter maken

Datum: 3 november 2016

clientkenmerken_wijkverpleging_zorgenzDe cliëntkenmerken voor de wijkverpleging, die V&VN deze zomer samen met de veldpartijen heeft vastgesteld, worden wetenschappelijk getoetst. De kenmerken kunnen mogelijk de basis vormen voor een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Een aantal zorgaanbieders pleit voor een andere route.

Dat meldt V&VN op haar website. Staatssecretaris Van Rijn ondersteunt het onderzoek. Hij wil een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging per 2019 waarin het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige voorop staat.

Welke en hoeveel zorg inzetten?
Afgelopen zomer heeft V&VN samen met alle relevante partijen (werkgevers, verzekeraars, patiëntvertegenwoordigers, beroepsbeoefenaren en NZa) vanuit het verpleegkundig perspectief inhoudelijke kenmerken vastgesteld die een indicatie geven over welke zorg en hoeveel zorg er in een secifieke situatie ingezet moet worden. Ook is gekeken of de kenmerken uit bestaande registraties te halen zijn. De projectgroep is nagegaan welke inhoudelijke kenmerken een voorspellende waarde hebben voor de inzet van de wijkverpleging, en zo benut kunnen worden voor een bekostigingssysteem.

Met kenmerken zorginzet bepalen
De zoektocht heeft geleid tot een lijst met kenmerken waarmee verpleegkundigen de zorginzet voor een cliënt bepalen. Dit zijn gezondheidsgerelateerde, persoonsgerelateerde en omgevingsgerelateerde kenmerken. De koppeling naar bekostiging kan echter niet zonder nader onderzoek gemaakt worden. De projectgroep heeft unaniem geconcludeerd dat er meer onderbouwing nodig is om de voorspellende waarde van deze kenmerken op de inzet van wijkverpleging te duiden. Daarvoor is een tussenstap in het vervolgtraject nodig, waarbij deze cliëntkenmerken verder worden onderzocht op hun voorspellende waarde. In het bestuurlijk overleg over de bekostiging van de wijkverpleging is besloten om dat advies over te nemen.

Transparant én betere zorg
V&VN directeur Sonja Kersten op de eigen website: “Ik ben blij dat we nu met onderzoek gaan duiden wat wijkverpleegkundigen elke dag ervaren. Die resultaten maken de wijkverpleging transparant. Verpleegkundigen zijn door deze cliëntkenmerken beter in staat te verklaren en beargumenteren waarom zij bij de ene cliënt meer zorg inzetten dan de andere. Dat leidt tot betere zorg voor cliënten.”

Een andere route?
Een aantal zorgaanbieders, verenigd in Wijkverpleging in versnelling en het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap, willen echter een andere route inslaan, zo meldt de Nationale Zorggids. Zij vrezen voor veel bureaucratie bij een bekostiging op basis van zorgprofielen omdat er nu nog onvoldoende informatie beschikbaar is. Zorg eerst voor de noodzakelijke valide data en maak dan in een keer een goed systeem van bekostiging. Zes aanbieders, waaronder Buurtzorg, Amstelring en Zorgaccent, starten in 2017 een pilot waarin interventies worden vergeleken. Dat moet informatie voor een nieuwe bekostiging opleveren, waarop personeel en tarief kunnen worden afgestemd.

(Foto: Giorgio MTB/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *