Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer

Taakverzwaring wijkverpleegkundigen ligt op de loer

Datum: 25 april 2017

zorg_op_de_juiste_plek_zorgenzZilveren Kruis heeft het inkoopbeleid voor wijkverpleging veranderd: vanaf 2018 mogen alleen gecontracteerde wijkverpleegkundigen indiceren. V&VN waarschuwt voor overbelasting van de beroepsgroep, gezien de tekorten. Ook mag er geen misverstand ontstaan over de deskundigheid van wijkverpleegkundigen.

Het argument van Zilveren Kruis is dat de kosten te hoog worden: aanbieders die geen contract hebben met de verzekeraar, declareren relatief veel uren zorg. ZorgenZ berichtte hier al eerder over. Zilveren Kruis onderzoekt overigens ook gevallen waarbij er mogelijk is gefraudeerd bij de indicatiestelling in de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen die bij niet-gecontracteerde aanbieders werken, mogen wél zorg verlenen, maar zelf dus niet meer indiceren.

Niet efficiënt en niet in belang van cliënt
Sonja Kersten, directeur van V&VN, reageert op de website van de beroepsorganisatie: “Het is logisch dat verzekeraars de kosten in de hand willen houden, maar realiseer je dat er een flink tekort is aan wijkverpleegkundigen en dat de belasting daardoor al groot is voor de mensen die het werk nu doen. Als dit beleid bijvoorbeeld betekent dat wijkverpleegkundigen extra indicaties moeten afgeven voor mensen die zij niet kennen, is dat niet in het belang van de cliënt én een taakverzwaring. Andersom is het ook niet efficiënt wanneer wijkverpleging niet voor hun eigen cliënten mag indiceren.“

Kwaliteit niet ter discussie
Of wijkverpleegkundigen wel of niet bij een gecontracteerde zorgaanbieder werken, staat los van hun deskundigheid. “Het zijn professionals, ongeacht of hun werkgever aan tafel zit bij de inkoper van een verzekeraar. Het Kwaliteitsregister van V&VN borgt die deskundigheid; daarom is het zo belangrijk dat verzekeraars deelname aan dat register als voorwaarde stellen.”
Inmiddels verklaarde ook VGZ tegenover het vakblad Nursing criteria te overwegen voor indicatiestelling.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *