Snellere professionalisering van wijkverpleegkundige nodig

Snellere professionalisering van wijkverpleegkundige nodig

Datum: 12 mei 2016

wijkzuster_zorgenzDe wijkverpleegkundige functie verder professionaliseren: dat is het doel van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Deze NWG krijgt een tweede impuls na een eerdere start een jaar geleden. De nadruk ligt op eenduidige diagnostiek, sterke positionering in de eerste lijn en meetbaar maken van de maatschappelijke impact. Dat meldt de website van Actiz.

Goede wijkverpleegkundige zorg is meer dan ooit van belang. Reden hiervan is de nieuwe visie op gezondheid en het veranderde beeld van de ouder wordende mens. Nederlanders willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daardoor stijgt de complexiteit van de zorgvraag in de thuissituatie. Immers, waar mensen vroeger sneller naar een woonzorgcentrum verhuisden, ervaren ze nu veelal thuis dat hun gezondheid vermindert.

Samen volwaardige beroepsgroep neerzetten
Wijkverpleegkundige Jolanda Roelofsen van zorgorganisatie Omring is één van de initiatiefnemers die NWG een nieuwe impuls geeft. Ze zegt op de website van Actiz dat de wijkverpleegkundige professie een stevige positie in het zorgveld verdient. Samen willen de wijkverpleegkundigen een volwaardige beroepsgroep neerzetten. Naast een eenduidige diagnostiek voor alle wijkverpleegkundigen en het meetbaar maken van de maatschappelijke impact die wijkverpleegkundigen leveren, gaan ze zich inspannen voor een goede profilering in de eerstelijnszorg.

Tijd claimen om aantoonbare meerwaarde te laten zien
Er hangt tegenwoordig nogal wat af van de wijkverpleegkundige functie, zegt Roelofsen. “Met de verschuiving van de thuiszorg van de AWBZ naar de ZVW zijn de zorgverzekeraars immers risicodragend geworden voor deze zorg. De druk om prestaties te laten zien is dan ook groot. Als wijkverpleegkundige zien we iedere dag de impact van ons werk bij de cliënt, wij weten dat we meerwaarde kunnen leveren. Waar het om gaat is dat we nu tijd nodig hebben om deze impact inzichtelijk te maken. Die tijd moeten wij als wijkverpleegkundigen claimen.”

Juist investeren in wijkverpleging en zo zwaardere zorg voorkomen
Volgens Roelofsen zijn financiers geneigd de beschikbare middelen voor de inzet van de wijkverpleegkundigen te beperken. “Zij zouden juist moeten investeren in de wijkverpleegkundige om de hogere kosten van een ziekenhuis of huisarts te besparen. Wat we als NWG duidelijk moeten maken is dat een goede diagnose tijd kost. Dit is een serieuze en zwaardere taak waarvoor geld nodig is. Door aan de voorkant te investeren, bespaar je op de langere termijn omdat je zwaardere zorg voorkomt. Onze ervaring is dat die bezuiniging vele malen groter is dan de kosten die je in de beginfase investeert. De komende tijd maken we deze gegevens meetbaar.“

Wijkverpleegkundige zorg van essentieel belang voor kwaliteit van leven
Het NWG is een gezamenlijk initiatief van de wijkverpleegkundigen van grotendeel dezelfde zorgorganisaties die eerder aan de wieg van het genootschap stonden: Espria (Evean, Icare en Meander), Florence, Omring, Sensire en ZZG. De besturen van deze organisaties faciliteren de wijkverpleegkundigen. Zorgenz publiceerde hierover al op 29 april 2015. Op de website van Acitz komt ook bestuurder Jolanda Buwalda van Omring aan het woord. Zij stelt dat de organisaties een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de wijkverpleegkundige. “Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de wijkverpleegkundige zorg van essentieel belang is voor de kwaliteit van leven van cliënten. Met het initiatief NWG stellen wij onze organisatiekracht ter beschikking aan wijkverpleegkundigen. Zo kunnen zij hun professionele ontwikkeling en hun profilering in het eerstelijns speelveld versterken.”

Wie vragen heeft over het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap kan een mail sturen naar info@floncker.nl.

(Foto: Antonio Guillem/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *