Boek over wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde

Boek over wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde

Datum: 6 december 2019

Er is een bundel verschenen van verschillende auteurs die wetenschappelijk bewijs aandragen voor het nut van leefstijlgeneeskunde. De publicatie ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’ is een initiatief van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health). De publicatie is een verkenning van het wetenschappelijk bewijs voor leefstijlinterventies in de behandeling van diverse ziekten, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, psychiatrie, maag-darm-leverziekten, nierziekten en dementie. Hanneke Molema, werkzaam bij TNO en een van de auteurs, zei  over de bundel bij radio 1: “Er is veel discussie over het nu van leefstijlgeneeskunde, ook in allerlei bestuurlijke gremia. Kan leefstijlgeneeskunde bijdragen aan het verlagen van de zorgkosten? Wij willen het wetenschappelijk bewijs inzichtelijk maken en zo beleidsmakers en bestuurders aanmoedigen om beleid te maken.”

Diverse experts hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze inventarisatie. Een groot aantal universitair medische centra en gezaghebbende organisaties ondersteunen de publicatie. De bundel is bedoeld als aanmoediging voor politici, beleidsmakers en zorgbestuurders zodat leefstijlgeneeskunde een prominente plek krijgt in geneeskundig onderzoek en beleid.

Bewijs voor effecten is erg verspreid
Bijna iedereen weet wel dat leefstijl belangrijk is om gezond te zijn en te blijven. Maar dat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van ziekten is nog onderbelicht. De auteurs van de bundel willen laten zien dat mensen er soms ook beter van worden. Moderne ziekten zijn vaak mede leefstijlgerelateerd. De oplossing in de behandeling zou dan ook meer in leefstijlinterventies, zoals voeding, beweging en ontspanning, gezocht moeten worden. Bewijs voor de effecten van deze interventies is erg verspreid. De bundel brengt de bestaande kennis samen en beschrijft studies die aantonen dat leefstijlinterventies voor patiënten meerwaarde kunnen bieden naast en soms ook in plaats van conventionele behandeling met medicijnen.

Trendbreuk veroorzaken
Leefstijlgeneeskunde kan volgens Molema worden ingezet om medicatie te vervangen of te zorgen dat mensen minder medicijnen hoeven te slikken. Een goed voorbeeld is een gezonder leven en gezondere voeding bij diabetes type 2. Daar hebben mensen veel baat bij en het kan leiden tot minder ziektelast van deze chronische aandoening. Er is genoeg voldoende wetenschappelijk bewijs om het onderwerp verder te verkennen. “De focus lag tot nu toe vooral op medicijnen en daar is zeker ook winst behaald. Het is nu tijd om te kijken naar de inzet van leefstijlgeneeskunde en welke het meest effectief is. We willen een trendbreuk veroorzaken”, aldus Molema.
De schrijvers pleiten voor meer geld voor onderzoek. Er zijn nog geen grootschalige onderzoeken naar het effect van leefstijlgeneeskunde.

Donwload hier de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’

Lees hier het artikel in NRC: ‘Artsen kijken te weinig naar leefstijl van hun patiënt’

Lees hier het radiointerview met Hanneke Molema.

 

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *