Welzijn op Recept: lessen uit Engeland
aug05

Welzijn op Recept: lessen uit Engeland

In Engeland verzamelen ze harde data en de verhalen achter deze cijfers om de impact te monitoren.

Read More
Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen
jul26

Meer tijd voor overleg over wet BIG en overgangsregeling verpleegkundigen

V&VN wil vanwege onvoldoende draagvlak uitstel van invoering van de wet BIG 2.

Read More
Afspraken in strijd met Mededingingswet wel toegestaan voor JZOJP
jul24

Afspraken in strijd met Mededingingswet wel toegestaan voor JZOJP

ACM interpreteert de mededingingswet soepel voor Zorg op de Juiste Plek

Read More
Kortere wachttijden en lagere kosten door anderhalvelijns zorg in Limburg
jul17

Kortere wachttijden en lagere kosten door anderhalvelijns zorg in Limburg

Een aanzienlijke daling van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden en daarnaast ook een toename van de tevredenheid bij patiënten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. Aldus de belangrijkste opbrengsten van een jarenlange proef in Zuid-Limburg met anderhalvelijnszorg, waarbij sprake is van een intensieve samenwerking van huisartsen en medisch specialisten in speciale centra, buiten de muren van het ziekenhuis, zoals in...

Read More
“Monitor Huisartsenzorg mist harde getallen”
jul16

“Monitor Huisartsenzorg mist harde getallen”

De LHV en InEen zijn teleurgesteld over de onlangs door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepresenteerde Monitor contractafspraken Huisartsenzorg. De monitor biedt waardevolle inzichten, maar bevat niet de basis om de gemaakte afspraken in dit akkoord te toetsen op realisatie, terwijl dat wel aan de huisartsen en eerstelijnsorganisaties was beloofd. De organisaties missen harde getallen. LHV en InEen roepen de NZa dan ook op om de...

Read More
Masterclass zorgeloze zorgnetwerken
jul11

Masterclass zorgeloze zorgnetwerken

De zorg van de toekomst is Netwerkzorg. Netwerkzorg staat of valt met goede samenwerking. Niet alleen binnen je eigen organisatie, maar juist met andere organisaties in de regio. Het realiseren van zorgnetwerken is niet makkelijk door de versnipperde financiering, data en organisaties. Het is belangrijk de valkuilen en succesfactoren te overzien. Wat je nodig hebt is een masterclass zorgnetwerken. En die is er nu! Essenburg Training...

Read More
Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn
jul03

Voortgang inzet geestelijke verzorging in eerste lijn

Alle 65 netwerken palliatieve zorg hebben gebruik gemaakt van de aanvullende subsidie voor inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Het stadium van de voortgang is per netwerk heel verschillend. Van inventariserend tot een goed functionerende infrastructuur. Geestelijk verzorgers worden vooral ingezet voor mensen in de palliatieve fase, zowel thuis als in een hospice. In steeds meer PaTz-overleggen draaien geestelijk...

Read More
Bianca Buurman: “We hebben veel meer kunnen doen dan we dachten”
jul01

Bianca Buurman: “We hebben veel meer kunnen doen dan we dachten”

Hoe kunnen oudere mensen met meerdere aandoeningen zorg krijgen die beter bij hun behoeften aansluit? Onderzoeksprogramma Complex Care zoekt nieuwe werkwijzen waar wijkverpleegkundigen een grote rol in spelen. Ouderen met meerdere aandoeningen die vaak in het ziekenhuis worden opgenomen, kunnen na zo’n opname sterk in conditie achteruitgaan. De overgang van thuis naar het ziekenhuis en terug naar huis verloopt lang niet altijd...

Read More
Eerste Monitor contractafspraken huisartsenzorg: grote regionale verschillen en ontevreden huisartsen
jun26

Eerste Monitor contractafspraken huisartsenzorg: grote regionale verschillen en ontevreden huisartsen

Het lukt huisartsen en zorgverzekeraars nog lang niet overal om goede afspraken te maken over samenwerking in de regio. De afspraken lopen ook sterk uiteen. Ook blijkt de behoefte aan zorg in de regio nog niet overal voldoende in kaart gebracht. Dat blijkt uit de Monitor contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de eerste keer publiceert. Huisartsen zijn niet tevreden...

Read More
Zorggroepen stuiten op barrières voor doorverwijzing GLI
jun25

Zorggroepen stuiten op barrières voor doorverwijzing GLI

Zorggroepen van huisartsen ervaren een aantal barrières bij de doorverwijzing naar de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Er is op meerdere manieren sprake van veel administratieve obstakels, wat een snelle invoering van de GLI in de weg staat. Daarnaast vormt het lage tarief voor de GLI een drempel voor zowel leefstijlcoaches als zorggroepen. Dat blijkt uit het onderzoek Management, policy analysis & entrepreneurship in...

Read More