Uitstroom van nieuw zorgpersoneel blijft probleem

Uitstroom van nieuw zorgpersoneel blijft probleem

Datum: 13 januari 2020

De werving van nieuwe medewerkers in de zorg verloopt goed. Alleen slagen werkgevers er onvoldoende in om het nieuwe personeel te behouden. Binnen twee jaar is 43 procent van de nieuwe medewerkers weer vertrokken, zegt een adviescommissie onder leiding van Doekle Terpstra, voormalig onderwijsbestuurder. Volgens Terpstra zijn gebrek aan loopbaanperspectief en inhoudelijke uitdaging in het werk de belangrijkste redenen waarom zorgverleners er de bui aan geven. Door de huidige financiering en marktwerking komt een goede samenwerking tussen organisaties om dit probleem aan te pakken, moeizaam van de grond.

Terpstra is voorzitter van de onafhankelijke commissie ‘Werken in de Zorg’. Die commissie gaat na of het actieprogramma van minister Hugo de Jonge (VWS) voor het oplossen van de personeelstekorten in de zorg, genoeg resultaten boekt. De commissie sprak uitgebreid met werkgevers, opleidingen en verzekeraars. Het rapport heeft de minister voor de kerst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zorg blijft een vergiet
Terpstra zegt dat de actieplannen niet voldoen en geen structurele oplossing bieden voor de tekorten in de zorg. De zorg blijft een vergiet: de op zich redelijk grote instroom, namelijk 152 duizend medewerkers, wordt teniet gedaan doordat gemotiveerde zorgverleners weer vertrekken. Dat zegt hij in een interview in Trouw. Dat doen ze omdat ze te weinig loopbaanmogelijkheden hebben (18,2%), te weinig uitdaging in hun werk (16,5), vanwege de manier van werken en aansturing (15,2&) en de sfeer en samenwerking (13,1&). Ook worden het salaris, de reisafstand, werktijden en type contract genoemd als redenen waarom het personeel in de zorg afhaakt.

Sommige werkgevers zien urgentie niet
In een aantal regio’s wordt al samengewerkt, maar het leidt nog tot onvoldoende resultaat. Ander probleem is dat de onderwijsinstellingen tegen hun grenzen aanlopen qua aantal leerlingen. Terpstra wijst er in Trouw ook op dat sommige werkgevers het nog niet goed snappen. Ze geven hun personeel bijvoorbeeld een goed fietsenplan. “Zo’n fietsenplan is bijna een metafoor voor wat er tekortschiet aan goed werkgeverschap in de zorg. Er wordt gedacht: geef het personeel een materieel extraatje en dan zijn ze vast weer tevreden. Zo’n werkgever heeft nog steeds de urgentie niet begrepen. Als zoveel mensen het vak zo snel verlaten, is er meer aan de hand.”

Luister naar millennials
Daarnaast zegt Terpstra: “Er is te lang vertrouwd dat het personeel toch wel gemotiveerd is. Ik proef soms nog iets van de oude sfeer van heel vroeger, van werken in de zorg als roeping voor heilige Martha’s. Dat denken moet echt weg. “Het nieuwe personeel bestaat uit millennials, jonge professionals die heel gemotiveerd zijn, maar die zich wel willen kunnen ontwikkelen in hun vak. Luister naar ze!’”

Aanbevelingen
De commissie doet diverse aanbevelingen. Zoals:
Voor VWS: Zorg bij de financiering van zorg en welzijn voor arrangementen die de regionale, branche-overstijgende samenwerking als uitgangspunt nemen.
Voor VWS, voor toezichthouders als NZa en ACM en ook de zorgverzekeraars: Zorg dat toezicht in het teken van verbetering van zorg komt te staan en dat het rekening houdt met regionale verschillen.
Voor de ACM: Geef duidelijkheid over de mogelijkheden om binnen zorg en welzijn samen te werken op het terrein van uitwisseling of gezamenlijke inzet van zorgprofessionals.
Voor de gemeenten: Zoek bij de aanbestedingen in het kader van de Wmo naar een aanpak die niet de concurrentie aanjaagt, maar samenwerking stimuleert. En als zodanig niet alleen uitgaat van de inkoopfunctie, maar redeneert vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opgave.

In een reactie heeft minister De Jonge laten weten dat werkgevers meer hun best moeten doen om hun medewerkers te behouden.

Download hier de rapportage van de commissie Werken in de Zorg 2019

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *