Op naar 2060: steeds meer ouderen, minder jongeren

Op naar 2060: steeds meer ouderen, minder jongeren

Datum: 1 januari 2018

Het jaar 2018 is begonnen. Mensen vragen zich af wat ons dit jaar brengt. Het CBS kijkt verder. Hoe ziet de Nederlandse bevolking er uit in 2060? Qua samenstelling in ieder geval heel anders. Het aantal mensen tussen de 20 – 65 jaar is ongeveer gelijk aan nu, het aantal 65-plussers is flink toegenomen. Van de ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060, is meer dan een kwart ouder dan 65 jaar en een groot deel daarvan zelfs ouder dan 80 jaar. 

Dit is althans de prognose van het CBS. Ze vermeldt daarbij dat deze voorspelling grote onzekerheid kent. Logisch: de toekomst voorspellen betekent kijken in een glazen bol. Of in dit geval: gebruik maken een simulatiemodel, waarbij de bevolking aan het eind van het jaar wordt bepaald door geboorte, sterfte, migratie en veroudering te verrekenen met de bevolking aan het begin van het jaar. Door dit jaar op jaar te doen, kan het CBS steeds verder vooruit kijken.

Geboorte versus overlijden
De komende jaren worden er meer kinderen geboren, maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Volgens de huidige inzichten zullen vanaf eind jaren dertig jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren.

Migratie
De afgelopen 20 jaar is de bevolking met 1,5 miljoen inwoners gegroeid. 86 procent (!) van die toename betrof personen met een migratieachtergrond. De afgelopen tien jaar is arbeids- en studiemigratie uit EU-landen en Azië sterk toegenomen. Recent kwamen ook veel asielmigranten naar Nederland. De migratie uit de traditionele herkomstlanden zoals Marokko, Turkije en Suriname is juist gedaald.

De komende decennia groeit de bevolking alleen nog door mensen met een migratieachtergrond, en daalt het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond. In 2017 heeft 23 procent van de bevolking een migratieachtergrond, in 2060 zal dat naar verwachting 34 procent zijn. Zowel nu als in de toekomst is ruim de helft van degenen met een migratieachtergrond zelf in Nederland geboren, met minimaal één in het buitenland geboren ouder (tweede generatie).

Sterkte toename ouderen
Op dit moment is er sprake van een sterke toename van het aantal ouderen. De grote groep babyboomers (geboren tussen 1945 – 1952)  is inmiddels 65 jaar en ouder. Daarnaast is de levensduur toegenomen en die stijgt nog steeds. Volgens de prognose groeit het aandeel 65-plussers van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent vanaf 2040. Daarvan is een steeds groter deel 80 jaar of ouder.

Onder ouderen stijgt het aandeel met een migratieachtergrond. In 2017 heeft 14 procent van de 65-plussers een migratieachtergrond, in 2060 is dit verdubbeld.
Het aantal 20- tot 65-jarigen blijft voorlopig rond 10,1 miljoen, waarna het zal afnemen tot 9,6 miljoen rond 2040, om daarna iets toe te nemen tot 9,8 miljoen in 2060. Door de recente toename van de immigratie is deze leeftijdsgroep sinds 2014 gaan groeien en blijft de krimp nog een paar jaar uit.

Consequenties voor de gezondheidszorg
Dat de sterk veranderende verhouding tussen de groep ouderen en de groep 20-65 jarigen veel consequenties heeft voor de (organisatie van) de gezondheidszorg, zal iedereen duidelijk zijn. De grote vraag is hoe we als samenleving dit gegeven goed kunnen opvangen.

Zie de berichtgeving van het CBS en vooral het verhelderende videofilmpje.

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *