Beter Gezond in de Buurt

Beter Gezond in de Buurt

Datum: 28 juni 2016
mart_stel_zonh_zorgenz

Mart Stel: “Aansluiten bij de groeiende tendens naar zelforganisatie van bewoners op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg.” (Foto: ZONH)

In een proefproject zoekt ZONH rechtstreeks aansluiting bij wensen en belangen van bewoners en patiënten. Het project is van start gegaan in de wijk Huiswaard in Alkmaar. Een bewonersenquête, een contactpunt en een digitaal wijkplein zijn de invullingen die zijn besproken op de wijkbijeenkomst op 27 juni jl.

Programmamanager Mart Stel van ZONH legt uit dat dergelijke projecten tot nu toe meestal via de eerstelijnszorg liepen. “Wij willen echter aansluiten bij de groeiende tendens naar zelforganisatie van bewoners op het gebied van gezondheid, hulp en zorg. Daarin past het ondersteunen en versterken van bewonersinitiatieven. Wij doen dat met ons nieuwe aanbod ’Beter gezond n de Buurt’”

Wijkenquête gezondheid, welzijn en zorg
De hoofdopdrachtgever voor dit project is dan ook Wijkvereniging Huiswaard. Het project wordt nadrukkelijk ondersteund door huisartsenpraktijk Muiderwaard, apotheek Tochtwaard en twee fysiotherapiepraktijken die voor de wijk werken. ZONH begeleidt de wijkvereniging nu in drie initiatieven. Mart Stel: “De bewonersenquête gaat antwoord geven op ervaringen en wensen van wijkbewoners met gezondheid, welzijn en zorg. Dit leggen wij naast een inventarisatie onder formele hulp-, dienst- en zorgverleners voor de wijk en onder beleidsmatig betrokkenen bij gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor.”

Contactpunt Huiswaard
De tweede activiteit is de oprichting van het Contactpunt Huiswaard. Mede geïnspireerd op het initiatief Voormekaar-Oudorp in de Kop van Noord-Holland, gaat Huiswaard starten met een Contactpunt. In de eerste plaats is dit Contactpunt bestemd voor wijkbewoners die behoefte hebben aan sociaal contact. Hiernaast functioneert het Contactpunt voor bewoners die vragen hebben over wonen en leven in Huiswaard en daar zelf niet meteen goed uitkomen. De vrijwilligers van het Contactpunt kunnen hen dan helpen met het verhelderen van hun kwesties en soms ook meteen oplossen daarvan of hen gericht doorverwijzen naar de juiste loketten en hulp- of zorgverleners. De opzet van het Contactpunt wordt om die reden in nauw overleg met de professionele hulp en zorg afgestemd.

Digitaal Wijkplein Huiswaard
Het Digitale Wijkplein moet gaan zorgen voor versterking van de communicatie en verbinding in de wijk. Het is een aanvulling op het bestaande live en online contact tussen bewoners in de wijk. Naar verwachting krijgen daarmee de activiteiten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn een extra impuls. “ZONH ondersteunt deze bewonersinitiatieven steeds vanuit de insteek dat deze door bewoners en de wijkvereniging zelf gedragen en gestuurd worden. Onze support is dus tijdelijk en erop gericht dat er voldoende organisatiekracht bij bewoners en hun vereniging zelf ontstaat om deze initiatieven verder te organiseren en uit te voeren en de gewenste resultaten daarvan te realiseren. Met de ervaring die we hiermee in Huiswaard opdoen, kunnen we initiatieven die rechtstreeks vanuit bewonersgroepen of via eerstelijns hulp- en zorgverlening en/of beleidsbetrokkenen van gemeenten ondersteunen,” aldus Mart Stel.

Steeds meer mensen regelen zelf de organisatie van hun zorg en hulp. Dat doen zij deels omdat die zorg soms niet meer vanuit de samenleving komt. Maar steeds vaker ook vanuit de wens tot onafhankelijkheid. Bewoners groepen regelen gezamenlijk hun thuiszorg en hulp, wijkverenigingen starten contact- of informatiepunten voor bewoners en vraag en aanbod rond informele hulp worden beter aan elkaar gekoppeld. ZONH wil helpen om voor dit bewonersinitiatief op het terrein van zorg en welzijn een levendig digitaal ontmoetingsplein te maken. Stuur informatie over een dergelijk initiatief naar ZONH of neem contact op voor meer informatie.

Mart Stel, T. 072 – 541 4600, M. 06 10903911, E. m.stel@zonh.nl
Website ZONH: Beter gezond in de Buurt

Op 29 september 2016 organiseren ZONH en Munity Services, bekend van de Mijnbuurtje.nl, een congres over Online platformen voor de wijk: een beter verbonden en gezonder leven?

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *