Beroepsorganisaties wijzen omvorming wet BIG af

Beroepsorganisaties wijzen omvorming wet BIG af

Datum: 25 november 2019

wijkverpleging_zorgenzMinder beroepen en meer bekwaamheden reguleren in de zorg. Dat kan door in het BIG-register alleen de oorspronkelijke basisberoepen op te nemen als arts en verpleegkundige. Dat stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onlangs in het advies ‘De B van bekwaam. Naar een toekomstbestendige wet BIG’, dat op verzoek van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) is gemaakt. De KNMT, KNMG, KNGF, KNMP, NVGzP en Patiëntenfederatie Nederland tekenen hiertegen bezwaar aan. In een brief hebben ze aan de bewindsman hun zorgen geuit. Het zou grote risico’s voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid opleveren, de onduidelijkheid voor patiënten zou toenemen, en het zou de administratieve lasten verzwaren.

De Raad pleit ervoor de wet BIG om te vormen tot de Wet op de Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. Dat wil zeggen: alleen basisberoepen in de wet regelen en verdere bekwaamheden – die zorgverleners door opleiding en maar ook in de praktijk verwerven – vastleggen in een persoonlijk portfolio. In het model van de Raad zijn alleen basisberoepen bij wet vastgelegd: bijvoorbeeld arts of verpleegkundige. Verpleegkundigen en artsen kunnen zich aanvullend bekwamen in voorbehouden handelingen en andere competenties. Deze verworven bekwaamheden worden dan opgenomen in het persoonlijke bekwaamhedenportfolio.

Lees hier het artikel op ZorgenZ over het advies: RVS: Bekwaamheid moet nieuw uitgangspunt wet BIG vormen

Kanttekeningen
De KNMG is van mening dat het vak van arts en specialist veel meer is dan een verzameling van afzonderlijke bekwaamheden. Ze ziet daarmee in het vergezicht dat de RVS schetst, grote risico’s voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid met toenemende onduidelijkheid voor de patiënt en een enorme administratieve lastenverzwaring.  In de brief wordt een aantal kanttekeningen toegelicht.

Juiste beroepsbeoefenaar vinden wordt lastiger
De RVS stelt voor om portfolio’s van bekwaamheden te introduceren. Daarmee wordt het voor de patiënt juist moeilijker de juiste beroepsbeoefenaar te vinden voor de medische vraag, omdat de herkenbaarheid van beroepsprofielen vervalt. Er zal meer diversiteit tussen zorgprofessionals ontstaan wat betreft kwaliteit en vaardigheden. Het is ook de vraag of individuele portfolio’s van bekwaamheden bijdragen aan duidelijkheid en inzicht voor zorgprofessionals onderling over elkaars competenties en verantwoordelijkheden. Er ontstaan namelijk veel meer verschillen tussen zorgprofessionals in het ‘profiel’ dat zij hebben.

Kwaliteit van zorg
De RVS stelt dat de voorgestelde oplossingsrichting bijdraagt aan flexibiliteit van de inzet van zorgprofessionals. Volgens de KNMG is deze oplossing niet geschikt, omdat het een risico vormt voor de kwaliteit van zorg. ‘Het voorstel om de beroepenregulering te vervangen door de introductie van een portfolio van bekwaamheden op bepaalde (medische) handelingen, gaat volledig voorbij aan de samenhang en complexiteit van medische zorg. Het verzamelen van losse bekwaamheden maakt nog geen in brede zin kundig en kwalitatief goede beroepsbeoefenaar. Onvoldoende kundige en kwalitatief goede beroepsbeoefenaren betekenen een gevaar voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid’, zo staat in de brief.

Strenger handhaven
De organisaties denken dat er een eenvoudigere oplossing is dan het werken met portfolio’s: namelijk de geformuleerde randvoorwaarden en eisen voor het toelaten van nieuwe beroepen als artikel-3 beroep strenger handhaven. Dat zorgt voor duidelijkheid voor zowel patiënten als zorgverleners, en levert tevens weinig administratieve lasten en uitvoeringsproblemen op.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *