Onduidelijkheid over zzp in de zorg

Onduidelijkheid over zzp in de zorg

Datum: 6 april 2018

Een opvallende uitspraak van de Hoge Raad met verstrekkende gevolgen: Een verpleegkundige die thuiszorg verleent, kan geen ondernemer zijn. De verpleegkundige werkte als zzp en verrichtte opdrachten in de thuiszorg via een zorgbemiddelingsbureau. De Belastingdienst oordeelde bij een fiscale controle dat de vrouw in loondienst was bij het bureau. Vorige week besliste de Hoge Raad dat dit terecht was, omdat zorgverleners instructies moet opvolgen van de zorgaanbieder, zowel vakinhoudelijk als de manier waarop de zorg wordt georganiseerd.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor zzp’ers in de zorg, hoewel ze niet gelijk een einde maakt aan alle ondernemerschap in de zorg. De rechters beslisten dat een pilot met zzp in de zorg via het persoonsgebonden budget (pgb) wel verenigbaar is met het ondernemerschap. Daarnaast heeft in een andere zaak het Gerechtshof in Den Haag een verpleegkundige wél als ondernemer aangemerkt. Daartegen ging de Belastingdienst niet in cassatie, maar maakte wel de aantekening dat ze het er niet mee eens is. Die notitie komt er feitelijk op neer dat de Belastingdienst vindt dat iedereen in de zorg in dienstbetrekking is.

Onduidelijkheid troef
Boris Emmerig van Holla Advocaten, advocaat gespecialiseerd in het belastingrecht, roept de Belastingdienst op zich duidelijker uit te spreken wat er wel en niet kan. Instellingen die met zzp’ers werken, verkeren nu in grote onduidelijkheid. “Ziekenhuizen komen in de problemen als ze bijvoorbeeld niet meer met operatie-assistenten kunnen werken. Het zou absurd zijn als door fiscale onduidelijkheid de medische zorg in het gedrang komt. De Belastingdienst geeft nooit vooraf tekst en uitleg over constructies. Dat is onwerkbaar en zal moeten veranderen.”

Vanwege de uitstel van de DBA tot 2020 verkeren veel zelfstandige ondernemers en hun opdrachtgevers in de veronderstelling dat er tot 2020 geen naleving is. Weliswaar is de naleving van de Wet DBA tot 2020 uitgesteld, maar dat geldt alleen voor de zogeheten goedwillenden, legt Emmerig uit. “Voor de ‘kwaadwillenden’worden de controles vanaf 1 juli dit jaar geïntensiveerd. Met deze uitspraak van de Hoge Raad en de notitie bij de uitspraak van het Hof kun je niet meer volhouden dat je niet weet hoe de Belastingdienstdienst erover denkt.’

Fiscaal gezien ondernemer of niet?
Een woordvoerder van de Belastingdienst: “Er is niet gezegd dat geen controles plaatsvinden. Dat de handhaving op de Wet DBA is opgeschort betekent alleen dat er, behalve bij kwaadwillenden, geen correcties en boetes worden opgelegd bij de vaststelling van een dienstbetrekking. We houden wel toezicht op de Wet DBA als onderdeel van het reguliere toezicht Loonheffingen. De aangiftes van zelfstandig werkende zorgverleners kunnen, net als die van andere belastingplichtigen, voor controle worden geselecteerd.”

Dan gaat het om: ben je fiscaal gezien ondernemer en mag je gebruik maken van de fiscale regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek? Vindt de Belastingdienst van niet, dan wordt de aangifte met terugwerkende kracht veranderd in ‘loondienst’ of in de tussencategorie ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. Voor de zpp betekent dit in beide gevallen dat de zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten worden teruggevorderd. Dat kan in de vele duizenden euro’s lopen.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *