Studie naar Cardiologische Zorgbrug

Studie naar Cardiologische Zorgbrug

Datum: 24 september 2016
lotte_verweij_margreet_wortman_zorgenz

Margreet Wortman (l.) en Lotte Verweij bij de uitreiking van de promotiebeurs van NWO. Foto: Hogeschool van Amsterdam

INZET VAN WIJKVERPLEEGKUNDIGEN – Promovendus Lotte Verweij heeft een promotiebeurs verworven voor een studie naar de Cardiologische Zorgbrug. Ze won de beurs in de nationale competitie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij is een van de negen promovendi bij de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam die met een NWO-beurs werken. Lotte Verweij ontving de beurs gelijktijdig met Margreet Wortman voor haar onderzoek naar psychosomatische therapie bij patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).

Op de website van de hogeschool maakt Lotte Verweij bekend dat van alle oudere hartpatiënten die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis, 20-25% binnen 30 dagen weer opnieuw opgenomen wordt in het ziekenhuis. “Door een ziekenhuisopname gaan kwetsbare oudere hartpatiënten snel achteruit. Een groot deel wordt opnieuw opgenomen of komt te overlijden. Door wijkverpleegkundigen in te zetten en de ouderen deel te laten nemen aan een thuisrevalidatieprogramma van de fysiotherapeut, moet de Cardiologische Zorgbrug heropnames en onnodig overlijden voorkomen. Dit gaan we onderzoeken in een studie die wordt uitgevoerd in vijf ziekenhuizen en in samenwerking met thuiszorgorganisaties en fysiotherapiepraktijken.” (Zie ook het eerdere artikel op Zorgenz over de Transmurale Zorgbrug+.) De relevantie van dit onderzoek zit hem naast het meten van de effectiviteit van de geboden zorg, ook in het onderzoeken van de kosteneffectiviteit.

Onderzoek aansprekender maken
Het onderzoek moet een rol spelen in het onderwijs, want de NWO-docent-onderzoeker heeft de taak om de onderzoekservaring en opgedane kennis over te brengen aan studenten. Lotte Verweij: “Studenten kunnen bijvoorbeeld interviews met de ouderen afnemen en data verzamelen binnen de studie. Onderzoek kan heel droog zijn, ik zou het onderzoeksvak wat aansprekender willen brengen door naast de methodologie ook te laten zien hoe je een dergelijk project opzet en implementeert. De les gaat veel meer leven op basis van praktijkvoorbeelden dan wanneer ik een studie uit de kast trek.”

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *