“Paramedie kan drukke huisarts ontlasten”

“Paramedie kan drukke huisarts ontlasten”

Datum: 30 april 2018

KNGF-voorzitter Guusje ter Horst heeft de LHV mede namens de samenwerkende paramedische beroepsorganisaties een brief gestuurd. Daarin biedt zij de huisartsen en hun beroepsvereniging aan om samen zinnige en zuinige zorg te realiseren. Zij stelt in de brief dat alle paramedische disciplines praktische oplossingen kunnen aandragen om de druk op de huisarts te verlichten. “Samenwerking ontlast, bespaart overbodig huisartsbezoek en dat komt zowel huisarts als patiënt ten goede.”

Het KNGF denkt dat met de juiste zorg voor de patiënt als uitgangspunt paramedische zorgaanbieders de huisarts op lokaal niveau inhoudelijk kan ondersteunen en daarmee kan ontlasten. Ook als het gaat om de omvang van verantwoordelijkheden en taken.

Zorg op de juiste plek
De aanleiding voor deze brief is de recente berichtgeving en onderzoek onder de leden van huisartsenvereniging LHV waarin gewaarschuwd wordt voor te zware belasting van de huisarts. Door de plannen en ambities van het kabinet rond substitutie, voorzorg en preventie, waarin de huisarts een essentiële rol speelt, zal deze belasting alleen maar hoger worden. Dit blijkt ook uit het rapport van de door het ministerie van VWS ingestelde Taskforce: De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Zonder verwijzing naar fysiotherapeut
Guusje Ter Horst zegt daarover: “Ik denk dan bijvoorbeeld aan het feit dat een heel groot deel van de bezoeken aan de huisarts gaat over klachten aan het bewegingsapparaat. Onderzoek van Nivel heeft dat uitgewezen. Voor dergelijke klachten kan een patiënt zonder verwijzing van de huisarts direct naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut is immers de specialist op het gebied van houding en bewegen. Daarmee staat de patiënt centraal, het kan het werk van huisartsen aanmerkelijk verlichten en het spaart de kosten van een consult uit. Zo kunnen alle paramedische disciplines praktische oplossingen aandragen om de druk op de huisarts te verlichten.”

Hoofdlijnenkkoorden
De brief van de paramedische beroepsorganisaties moet daarnaast worden gezien in het licht van de ambitie om de bestaande akkoorden medische specialistische zorg (ziekenhuizen), huisartsen, verpleegkundigen en paramedische zorg te verbinden en specifieke akkoorden op het gebied van sport en preventie af te sluiten.

Lokale ketensamenwerking nu echt gaan regelen
“Vanzelfsprekend is het van belang dat we bij ons overleg met de LHV ook de Patiëntenfederatie Nederland betrekken, evenals de zorgverzekeraars. We moeten lokale ketensamenwerking en -financiering nu écht met elkaar gaan regelen en stimuleren. De paramedie kan daarbij een belangrijke en ontzorgende rol vervullen, zodat we huisartsen, maar vooral ook patiënten zinniger en zuiniger helpen. En om maar gelijk de verkeerde indruk te voorkomen: dat zeg ik niet om de omzet in de paramedie te verhogen.”

De brief van het KNGF aan de LHV werd mede ondertekend door NVD (Diëtisten), VvOCM (Oefentherapeuten), NVE (Ergotherapeuten), NVLF (Logopedisten), NVH (Huidtherapeuten), NVvP (Podotherapeuten).

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *