Nieuwe koers van Reos

Nieuwe koers van Reos

Datum: 23 november 2015

marie_fleur_lobry_reos_zorgenzReos heeft zijn strategie herijkt om blijvend aan te kunnen sluiten op de klantvraag. Het adviesprofiel wordt versterkt, evenals het projectmanagement. Marie-Fleur Lobry, directeur-bestuurder van Reos, geeft op de website van de ondersteuningsorganisatie in regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord, een toelichting op de nieuwe koers. Zorgenz neemt dit interview over, evenals het 60-seconden filmpje onderaan deze tekst.

Hoe is de nieuwe koers ontstaan?
“Onze stakeholders hebben in dialoogvorm meegedacht over belangrijke inhoudelijke thema’s die nu spelen en de rol die zij van Reos verwachten. Door deze dialoog te organiseren konden we beter inschatten wat opdrachtgevers belangrijk vinden. Waar we in onze dienstverlening goed bij aan moeten sluiten. Daarna hebben we met het team de visie voor de komende jaren uitgewerkt; de praktische invulling zal de komende maanden nog verder geconcretiseerd worden. We zien dat de organisatiegraad van de eerste lijn in het werkgebied van Reos is toegenomen. Zorggroepen en GES’en hebben te maken met meer strategische vraagstukken en krijgen een andere adviesbehoefte. Daarnaast willen zij goed inspelen op de maatschappelijke trends zoals de verschuiving van zorg en de veranderende rol van de patiënt.”

Wat is het antwoord van Reos op die veranderde adviesvraag?
“We willen ondersteuning een andere invulling geven. Meer dan voorheen een sparring- en adviespartner zijn voor onze opdrachtgevers. We zijn al betrokken bij verschillende adviestrajecten. Zo heeft Reos meegebouwd aan de organisatie Knooppunt Ketenzorg en adviseren wij het bestuur. Ook zijn wij adviserend betrokken bij de proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio. Dit soort strategische dienstverlening willen we verder uitbouwen en verstevigen.”

Klanten hebben daaraan behoefte?
“We merken dat klanten behoefte hebben aan een adviseur die hen helpt met de implementatie van zorg-verbeterideeën. Een adviseur die helpt om ‘de klus te klaren’, van idee naar uitvoering. Zo’n traject vraagt onder andere expertise van projectmanagement. We willen ernaar toe dat opdrachtgevers weten dat zij een complexe adviesvraag bij één vertrouwd bureau kunnen uitzetten. Onze regionale focus is daarbij onze kracht. Opdrachtgevers blijven behoefte houden aan een op-maat-aanpak die past bij de vraag, want deze vraag en ook de organisatiegraad verschilt per regio enorm. Gezien de complexiteit van vraagstukken is het essentieel om de juiste partijen te kennen en te weten wat hun precieze vraag is.”

Bij welke vraagstukken kan Reos helpen?
“Samenwerking regionaal blijft een belangrijk thema. Maar ook lokaal; we adviseren zorgpartners en gemeenten bijvoorbeeld over goede wijkgerichte samenwerking. Een ontwikkeling die in het verlengde ligt is dat patiënten steeds meer regie voeren in een optimaal mogelijke kwaliteit van leven mèt hun ziekte. Dat vraagt een andere, meer coachende, rol van zorgprofessionals. Daarom willen we het zorgthema zelfmanagement, net als preventie, verder versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat succesvolle vernieuwing in de zorg wordt bereikt als partijen bereid zijn samen te werken. De oorsprong van Reos ligt in het versterken van de eerste lijn, maar onze toekomst in het realiseren van betere samenwerking ‘tussen de lijnen’.”

Hoe verhoudt de nieuwe koers zich met ROS-taken?
“Onze focus in dienstverlening wordt strategisch advies, proces- en projectmanagement bij implementatie en interim management. Strategisch advies zal steeds belangrijker worden gezien de opgaven in de zorg. We zullen meer gaan focussen op specifieke thema’s die regionaal spelen bij onze opdrachtgevers en partners. Samen met de meer traditionele ROS adviestaken betekent dit een versterking van ons adviesprofiel.”

Marloes Drost
(Foto: Hans Roggen)

Bekijk de video Reos in 60 seconden

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Het roer gaat om?
    Volgens mij doet Reos al jaren deze advisering, ook onder leiding van de vorige directeur.
    Het is wel jammer dat er nu een aantal goede adviseurs vertrekken bij Reos. In die zin gaat het roer wel om.

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *