Nieuw bij ZonMw: Palliantie. Meer dan zorg

Nieuw bij ZonMw: Palliantie. Meer dan zorg

Datum: 9 februari 2015

programmavoorstel_palliantie_van_zonmw_zorgenzZonMw heeft aan het ministerie van VWS het programmavoorstel ‘Palliantie. Meer dan zorg’ aangeboden. Dit voorstel is het antwoord op de opdracht van VWS in juni 2014 om een Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) te ontwikkelen.

Met deze naam komt tot uitdrukking dat het een gezamenlijke missie is om de palliatieve zorg in Nederland in 2020 op een nog hoger niveau te krijgen. Het gaat om meer dan zorg alleen. De mensen in hun laatste levensfase staan in alle facetten centraal. Het betreft lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten die spelen bij een goede palliatieve zorg.

Matrix met drie kolommen en vier rijen
Het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ sluit aan bij de matrix van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg met de kolommen ‘onderzoek’, ‘onderwijs’ en ‘implementatie’, plus de vier rijen met inhoudelijke thema’s: ‘bewustwording en cultuur’, ‘organisatie en continuïteit van zorg’, ‘zorginnovaties en kwaliteit’, ‘patiënten/naasten participatie’. Deze thema’s refereren aan aspecten van palliatieve zorg die door mensen in het veld zijn aangewezen als bepalend voor goede palliatieve zorg.

Samenwerken, signaleren en stimuleren
De komende vijf jaren worden door de Programmacommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Gerrit van der Wal beschouwd als een reis naar betere palliatieve zorg. Samenwerken, signaleren en stimuleren staan centraal hierbij. Samenwerken, waar het kan en moet, signaleren wat goed en beter kan en stimuleren van allerlei initiatieven. Steeds met als focus de mensen in hun laatste levensfase om wie dit programma primair draait. Om dit doel te bereiken wordt geïnvesteerd in een aanpak die breed en open is.

Een open aanpak
Breed omdat er wordt geïnvesteerd in projecten waarin praktijk, onderwijs en onderzoek hand in hand gaan. Hierbij is veel aandacht voor het ontwikkelen van producten voor praktijk en onderwijs. En een open aanpak omdat zowel mensen in de laatste levensfase en hun naasten, vrijwilligers als zorgverleners een belangrijke rol krijgen in het bepalen van prioriteiten en in het beoordelen van de maatschappelijke relevantie van aanvragen. De aanpak is tevens open omdat het programma zich laat leiden door knelpunten die ervaren worden en die prioriteit moeten krijgen. Deze prioriteiten kunnen dan ook het programma wijzigen.

De programmasecretaris van ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is Corna van Tol. Het programmavoorstel is hier te downloaden.

(Foto van de cover van het programmavoorstel)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *