Meldactie NZa: wie moet lang wachten op casemanager dementie?

Meldactie NZa: wie moet lang wachten op casemanager dementie?

Datum: 30 augustus 2017

wijkverpleging_zorgenzDe NZa start samen met Alzheimer Nederland een meldactie over de wachttijden voor casemanagement dementie. In verschillende regio’s moeten mensen te lang wachten op deze vorm van zorg. In opdracht van staatssecretaris Van Rijn wil de zorgautoriteit in beeld krijgen waar de wachttijden te lang zijn, zodat direct gewerkt kan worden aan een oplossing. Daarom vraagt de zorgautoriteit mensen die meer dan zes weken moeten wachten zich te melden. De meldactie duurt drie maanden.

Mensen met het vermoeden van dementie hebben recht op casemanagement dementie. Op dit moment kan niet altijd aan de zorgvraag worden voldaan.

Mensen die zich bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) melden, krijgen naast vragen over de wachttijden en wachtlijsten ook de vraag in welke regio zij wonen, van welke aanbieder zij welk type zorg krijgen en bij welke zorgverzekeraar ze verzekerd zijn. De NZa wil zo in kaart brengen in welke regio mensen te lang moeten wachten op casemanagement dementie.

NZa gaat zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht
Op basis van deze gegevens kan de NZa zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. Dat betekent dat zij verplicht zijn goede en tijdige zorg in te kopen voor hun verzekerden. De NZa ziet erop toe dat verzekeraars zich aan hun zorgplicht houden.
Na een analyse zal de NZa de binnengekomen signalen terugkoppelen bij de betrokken zorgverzekeraars. De verzekeraars hebben dan een duidelijk beeld over de regio’s waar knelpunten zijn en bij welke aanbieders dit speelt. Op deze manier kunnen zij passende maatregelen nemen voor al hun verzekerden die casemanagement dementie nodig hebben. De NZa zal hierop toezicht houden.

Mensen kunnen een melding bij de NZa doen als ze:

  • beginnende dementie hebben of iemand in hun naaste omgeving dementie heeft;
  • behoefte hebben aan een casemanager, dus aan één zorgverlener die ze helpt om de zorg die ze nodig hebben te regelen;
  • al langer dan zes weken geleden een verzoek om een casemanager hebben gedaan bij de wijkverpleging of hun verzekeraar;
  • en ze contact hebben opgenomen met hun zorgverzekeraar en dit contact niet heeft geleid tot een oplossing.

(Foto Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *