Francis Bolle (V&VN): “Wijkverpleegkundigen mogen autonome blik niet verliezen”

Francis Bolle (V&VN): “Wijkverpleegkundigen mogen autonome blik niet verliezen”

Datum: 16 december 2016

francis_bolle_zorgenzWIJKVERPLEGING, WAARHEEN? – Deel 6 – “Wijkverpleegkundigen mogen niet verstrikt raken in de belangen van hun organisatie of zorgverzekeraar. Het mag niet gebeuren dat financiële argumenten meewegen”, verklaart Francis Bolle, senior adviseur public affairs van V&VN. Ze hoopt dat de beroepsgroep voldoende tijd krijgt om haar functie in de volle breedte te kunnen uitoefenen. “Ik hoop dat een volgend kabinet de wijkverpleging ook omarmt en stevig neerzet.”

In een reportage van Nieuwsuur vertelden wijkverpleegkundigen onlangs dat zij op last van CZ bij ouderen, die meer dan twaalf uur per week zorg krijgen, bespreken of thuis wonen nog wel de beste oplossing is. Bolle: “Zorgverzekeraars stellen vragen of het onbetaalbaar wordt om mensen tot het einde toe thuis te verzorgen. Zij worden namelijk risicodragend en gaan druk uitoefenen op wijkverpleegkundigen. Maar wijkverpleegkundigen moeten met een professionele blik en onafhankelijk kunnen bepalen wat een cliënt nodig heeft.

Francis Bolle reageert op de reeks artikelen in WIJKVERPLEGING, WAARHEEN? Echt goed dat ook zij zich in de discussie mengt. Van de kant van Zorgenz grote waardering. Francis’ reactie op het interview met José van Dorst volgt op bijdragen op Zorgenz van eerst Margriet van Iersel, daarna Ineke Voordouw, vervolgens Yingzi Zhan/Marja van Leeuwen, waarna Franca van Rosmalen en Margreet Roijers aan het woord kwamen. Aarzel niet met een bijdrage in deze discussie!

Nog meer groeien in onafhankelijk durven denken
Er wordt een ander appel op wijkverpleegkundigen gedaan, ze mogen indiceren en zorg organiseren. “Het vereist dat ze stevig in hun schoenen staan, dat ze vanuit de inhoud van de zorg naar de behoeften en situatie van een cliënt kijken. Ze moeten daar nog meer in groeien, onafhankelijk durven denken en leiderschap laten zien. We hebben als beroepsvereniging daarbij ook een verantwoordelijkheid om hen te faciliteren”, zegt Bolle.

Niet per se als zelfstandige professional
“De autonome blik van wijkverpleegkundigen mag niet verloren gaan”, benadrukt Bolle. Maar dat betekent niet per se dat ze alleen als zelfstandig ondernemer hun vak goed en autonoom kunnen uitoefenen. “Dat vindt V&VN zeker niet. Er bestaan veel onderlinge verschillen tussen thuiszorgorganisaties. Kijk bijvoorbeeld naar Buurtzorg, daar werken de wijkverpleegkundigen behoorlijk autonoom.”

Wijkverpleegkundigen liggen onder een vergrootglas
Bolle wijst erop dat wijkverpleegkundigen in een kort tijdsbestek veel ontwikkelingen hebben doorgemaakt. “Er is een grote kanteling in de zorg ingezet en het is minder productie gedreven. Ze werken meer samen met mantelzorg. Er wordt van hen verwacht dat ze advies geven, aan preventie doen en actief zorgmijders opsporen. Allemaal zaken die vallen onder hun functie zoals die behoort te zijn, maar het is voor sommigen nog behoorlijk onwennig. Iedereen omarmt de wijkverpleegkundigen, alsof zij het licht brengen. Ze liggen onder een vergrootglas en ze worden gelijk afgerekend.”

Toenemende spanning rond kosten
Het wordt een spannend jaar, 2017, met verkiezingen. Bolle: “We zien dat de vraag naar wijkverpleging toeneemt, door het sluiten van verzorgingshuizen en substitutie. De eisen om te worden opgenomen in een verpleeghuis worden strenger. De zorgkosten stijgen. In samenhang met andere partijen zal steeds meer worden gekeken vanuit welke pot de zorg moet worden betaald. De wijkverpleegkundige krijgt steeds meer te maken te maken met de spanning rond de kosten.”

Preventie: nog een kanteling
Ook wordt er van wijkverpleegkundigen verwacht dat zij meer aan preventie gaan doen. “Het liefst op een manier zodat er vroegtijdig aan de bel kan worden getrokken en laat ingrijpen in de keten kan worden voorkomen. Dat is een kanteling die afstemming vergt met zorgverzekeraars en gemeenten.”
Tot slot: er komen verkiezingen aan. “De huidige coalitie heeft de wijkverpleging omarmd en stevig neergezet. De vraag is of een volgend kabinet dat ook zal doen, dat vind ik heel spannend.”

Corina de Feijter

Reageren? Stuur een mail naar info@zorgenz.nl of meld een reactie telefonisch aan op nummer 06 53 726097 (Kees Kommer).

(De foto is beschikbaar gesteld door V&VN)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. ik heb veertien dagen zorg gehad van Buurtzorg.Wat ben ik blij dat ik voor deze organisatie heb gekozen! Een klein team met v eel verantwoordelijkheid en prima zorg.Allemaal ev en vriendelijk en nog even tijd vooreen praatje ook. Door dce manier van werken, als zelfsturende gteams blijkt maar weer eens dat het personeel in een organisatie, heeeel goed zonderr managers en sturende directies kan functioneren. Dit dient navolging bij alle zorgorganisaties!

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *