Open zijn over je ziekte helpt je later

LINDE SCHOLTEN OVER ZELFMANAGEMENT – Linde Scholten, gezondheidszorgpsycholoog bij de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC, geeft groepscursussen aan kinderen met een chronische ziekte, hun broers of zussen en hun ouders. Sinds drie jaar wordt een aantal groepscursussen ook online aangeboden. Onderzoek toont aan dat de groepscursussen een positief effect hebben op het welbevinden van kinderen en dat...

Read More

Ethische dilemma’s bij zelfmanagementondersteuning

HESTER VAN DE BOVENKAMP EN JOLANDA DWARSWAARD OVER ZELFMANAGEMENT – De nadruk in de gezondheidszorg ligt steeds meer op zelfmanagement. Met een actieve rol voor patiënten, in een gelijkwaardige relatie met de zorgverlener. Het klinkt in theorie mooi, maar wat als de waarde van een patiënt botst met die van een zorgverlener? Dat komt regelmatig voor, zo blijkt uit onderzoek. Dat heeft geleid tot een handreiking voor...

Read More

Nightwatch waarschuwt bij epilepsieaanvallen

FRANS LEIJTEN OVER ZELFMANAGEMENT – In ons land hebben ruim 100.000 mensen epilepsie en ondanks medicijnen en behandeling houdt circa een derde epileptische aanvallen, waarvan nooit te voorspellen is wanneer. Tot voor kort bestonden er geen betrouwbare signaleringsmiddelen voor nachtelijke aanvallen. ‘Nightwatch’ komt binnen afzienbare tijd op de markt als betrouwbaar signaleringsmiddel. Een product waar patiënten reikhalzend...

Read More

App voor zeer jonge mantelzorgers

DOMINIK SIEH OVER ZELFMANAGEMENT – Kinderen van ouders met een chronische ziekte helpen graag mee maar het kan hen ook te veel worden. Er is nu een empowerment app waarmee kinderen kunnen testen hoe ze met de situatie thuis omgaan en of ze daardoor in de toekomst problemen kunnen krijgen. Deze is ontwikkeld door Dominik Sieh. Kinderen met een chronisch zieke ouder zijn vaak al op jonge leeftijd mantelzorger. Ze helpen mee met de...

Read More

Bouwstenen ouderenbeleid: Verzilver uw gemeente

VIVIEN VAN GEEN EN ELISABETH VREEDE OVER ZELFMANAGEMENT – Langer thuis kunnen blijven wonen vraagt om een woonomgeving waarin ouderen zich kunnen redden. Met dit uitgangspunt heeft de Ouderendelegatie van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) een aantal bouwstenen voor goed ouderenbeleid opgesteld (Verzilver uw gemeente) en toegezonden aan politieke partijen als inspiratie bij het opstellen van een programma voor de...

Read More

“In de haarvaten van onze organisatie”

MARIËLLE NELLEN OVER ZELFMANAGEMENT – SGE heeft in Eindhoven elf gezondheidscentra met 80.000 patiënten. Elk gezondheidscentrum is een ankerpunt in een wijk, met de focus op gezondheid en zelfmanagement. In de meerjarenstrategie van SGE staat de aandacht voor zelfmanagement dan ook centraal. “Het zit als het ware in de haarvaten van onze organisatie. De zorgverleners willen dat de patiënt goed kan functioneren in het dagelijks leven....

Read More

Debat Het Roer Moet Om

Hoe kan het anders in de zorg? Geen concurrentie meer tussen zorgverzekeraars, en anders denken, organiseren en samenwerken.

Read More

Zorggroep Almere start project gericht op signalering en verwijzing bij schulden

Mensen met schulden hebben vaker last van rugklachten of overgewicht. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat financiële problemen en gezondheidsklachten sterk met elkaar te maken hebben. Huisartsen en schuldhulpverleners moeten alert zijn op deze samenhang, vinden onderzoekers Mieke van der Veer en Nadja Jungmann. Internationaal groeit de hoeveelheid wetenschappelijke artikelen over de samenhang gestaag. In Nederland is nauwelijks...

Read More

Betsie van Gaal: ‘Verpleegkundigen hebben belangrijke rol bij e-health’

“Hoe kunnen e-health-programma’s mensen ondersteunen bij het omgaan met hun chronische ziekte? En hoe kan een verpleegkundige daarbij helpen? Een chronische ziekte gaat nooit meer weg. Men moet ermee leren omgaan in het dagelijkse leven. In samenspraak met mensen met reuma, cardiovasculaire problemen en psychiatrische aandoeningen heeft ZonMw e-health-programma’s ontwikkeld. Ze heeft daarbij onderzocht hoe bruikbaar deze vorm...

Read More

Eisen gesteld aan extra geld verpleeghuiszorg

Zorgaanbieders van verpleeghuiszorg moeten voor eind 2018 een kwaliteitsplan opstellen, met een meerjarenbegroting. Op basis daarvan stellen het zorgkantoor en de zorgaanbieder een overeenkomst op met afspraken over extra aan te nemen personeel en investering in kwaliteit. Deze bevat tevens afspraken over verrekening of terugvordering van de gelden, ingeval de overeenkomst niet wordt nagekomen. Het kabinet heeft voor 2019 voor de...

Read More