Eisen gesteld aan extra geld verpleeghuiszorg

Eisen gesteld aan extra geld verpleeghuiszorg

Datum: 27 juni 2018

Zorgaanbieders van verpleeghuiszorg moeten voor eind 2018 een kwaliteitsplan opstellen, met een meerjarenbegroting. Op basis daarvan stellen het zorgkantoor en de zorgaanbieder een overeenkomst op met afspraken over extra aan te nemen personeel en investering in kwaliteit. Deze bevat tevens afspraken over verrekening of terugvordering van de gelden, ingeval de overeenkomst niet wordt nagekomen. Het kabinet heeft voor 2019 voor de implementatie van het kwaliteitskader 600 miljoen euro beschikbaar gesteld, in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgaanbieder. 

Dit meldt minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.  Hij stelt dat op deze werkwijze kan worden gestuurd  op een goede besteding van de middelen en recht worden gedaan aan de tempoverschillen waarmee individuele zorgaanbieders toegroeien naar het kwaliteitskader.

Minimaal 85% gebruiken voor extra zorgpersoneel
Minister De Jonge geeft aan dat minimaal 85% van deze middelen (€ 510 miljoen voor 2019) bestemd is voor de inzet van extra zorgpersoneel. Maximaal 15% van deze middelen (€ 90 miljoen voor 2019) kan worden ingezet voor andere investeringen in kwaliteitsverbetering.

Rol zorgkantoren
Op basis van het kwaliteitsplan en de meerjarenbegroting voeren de zorgaanbieder en het zorgkantoor dialooggesprekken. Is het plan echt kwaliteitsverhogend, realistisch en ambitieus? Als de zorginstellingen onvoldoende ambitie tonen, moeten zorgkantoren hen daarop aanspreken. Dat kan leiden tot aanpassing van de plannen. De zorgkantoren beoordelen binnen zes weken de plannen voor de besteding van de extra middelen en de meerjarenbegroting.

Voldoende onderbouwing is noodzakelijk
KPMG heeft voor 2018 een analyse van de kwaliteitsplannen gemaakt. Daaruit blijkt dat deze nog voor verbetering vatbaar zijn. Er zijn ook grote verschillen tussen de kwaliteitsplannen, zowel qua vorm, als in mate van detail. Het is belangrijk dat verpleeghuizen de plannen doorontwikkelen. ActiZ en ZN gaan met elkaar en met de leden in gesprek over hoe de kwaliteitsplannen met begroting voldoende onderbouwing kunnen bieden om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsbudget.

Tijd en aandacht voor de bewoners
De eindafrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke personeelskosten, met inzicht in de toename van het personeel. Vóór 1 april 2020 leggen zorgaanbieders hierover verantwoording af aan de zorgkantoren. Alleen de daadwerkelijk gemaakte extra kosten voor personeel worden vergoed tot het maximum van de afspraken. Hetzelfde geldt ook voor de extra middelen van 15%.

Die personele opgave moet overigens worden gerealiseerd in een krappe arbeidsmarkt. Er zijn afspraken tussen verpleeghuizen, opleidingsorganisaties en zorgkantoren over de arbeidsmarkt om de beoogde zorgmedewerkers daadwerkelijk te kunnen inzetten. Zodat de de bewoners merken dat er genoeg zorgverleners zijn die tijd en aandacht voor hen hebben. Daar gaat het tenslotte om!

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Merkbaar en meetbaar verbeteren van verpleeghuiszorg

Nagekomen bericht
Minister Hugo de Jonge wil niet dat de NZa de tarieven voor verpleeghuizen nu al aanpast. Van verhoging van de tarieven in verpleeghuizen kan geen sprake zijn, vindt hij. Die sector krijgt al genoeg extra geld. De Jonge heeft de NZa opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek dat rekening houdt met de 2,1 miljard euro extra voor personeel. Dat moet begin 2019 af zijn, heeft de minister gezegd in het Kamerdebat op 27 juni 2018.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *