Drie Leernetwerken wijkverpleging zijn koplopers bij Zorgpact

Drie Leernetwerken wijkverpleging zijn koplopers bij Zorgpact

Datum: 15 februari 2017

leernetwerken_wijkverpleegkunde_zorgenzDrie van de oorspronkelijk tien door ZonMw gefinancierde Leernetwerken wijkverpleging hebben erkenning gekregen als koploper van Zorgpact. Kennis uitwisselen en contacten leggen staan voorop. Een projectleider: “Net als binnen de Leernetwerken wijkverpleging hebben de Zorgpact-initiatieven allemaal hun eigen manier van werken ontwikkeld. Dat maakt uitwisseling interessant.”

In totaal zijn er momenteel elf Leernetwerken wijkverpleging actief, als resultaat van het ZonMw-programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen. Het programma financierde eind 2015 leernetwerken om zowel wijkverpleegkundigen als docenten beter toe te rusten voor het werken in de wijk en daar in de opleiding al de juiste aandacht aan te besteden. Het werpt zijn vruchten af: deelnemers vinden de leernetwerken waardevol en willen er graag mee door. Het Zorgpact – een initiatief van de ministeries van OC&W en VWS dat de samenwerking stimuleert tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten – heeft nu drie van de leernetwerken aangewezen als koploper.

leernetwerk_den_haag_zorgenz

Kick-off van het Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde.

Ontmoetingen
Een van deze koplopers is de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde, een samenwerkingsverband van de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en zeven zorginstellingen. De nadruk in dit leernetwerk ligt op maandelijkse bijeenkomsten waarin studenten, wijkverpleegkundigen en docenten actuele thema’s in de wijkzorg behandelen. Daarnaast wordt er sinds dit jaar gewerkt met duo’s van wijkverpleegkundigen en docenten, en met wijkleerteams, waarin mbo- en hbo-studenten gezamenlijk stage lopen. Tenslotte doet de Haagse Hogeschool onderzoek naar de meerwaarde van het leernetwerk. Projectleider Chris Wallner meldde uit enthousiasme zijn leernetwerk aan bij Zorgpact. “Ik vind ons netwerk een goed voorbeeld van samenwerking tussen zorginstellingen en onderwijs.” Hij wil graag leren van zijn mede-koplopers. “Het zijn allemaal interessante initiatieven”, zegt Wallner. “Net als binnen de Leernetwerken wijkverpleegkunde ontwikkelen alle koplopers hun eigen manier van werken, dat maakt die uitwisseling zo mooi. Je wilt bijvoorbeeld van elkaar weten hoe je je netwerk zó opzet dat iedereen zijn eigen rol neemt en een gevoel van eigenaarschap heeft. Als dat lukt, is het succes duurzamer.”

Online uitwisseling
Inhoudelijke inspiratie, het leggen van contacten en een manier om haar leernetwerk voor het voetlicht te brengen: dat verwacht projectleider Dorine Koopman van Saxion Hogeschool van de aansluiting bij het Zorgpact. Het digitale leernetwerk WijkLink Oost is een online platform waar studenten, wijkverpleegkundigen en docenten ervaringen uitwisselen, kennis delen en vragen stellen. Inmiddels zijn er bijna 500 leden actief. Begonnen met zeven zorginstellingen verdeeld over Achterhoek, Salland en Twente, zijn dat er nu vijftien. “Het ledenaantal gaat binnenkort flink groeien, als niet alleen de drie roc’s uit de regio erbij komen, maar ook mbo-verpleegkundigen en verzorgenden IG”, zegt Koopman. Daarnaast zijn er tweemaal per jaar grote themabijeenkomsten om te netwerken. “De leden waarderen het enorm dat ze kennis kunnen uitwisselen over de grenzen van hun eigen organisatie.”

Business model
De eerste Zorgpact-bijeenkomst leverde veel op, vertelt Dorina Koopman. Ze kwam in contact met een project dat wijkleercentra in de Achterhoek ontwikkelt, waar studenten in de wijk projecten doen. “Zij zoeken naar een manier om mensen in de wijk met elkaar in contact te brengen. Daar kunnen ze WijkLink voor inzetten.” Ook wil de projectleider graag taaie kwesties in de groep gooien. Zo gaat ze binnenkort Zorgpact-voorzitter Doekle Terpstra vragen om mee te denken over het financieel borgen van het leernetwerk. “We kunnen best hulp gebruiken bij het ontwikkelen van een goed business model.”

Studentengroepen in de wijk
Als koploper kun je anderen inspireren met het model dat je hebt ontwikkeld, zegt Robbert Gobbens, lector en projectleider van de derde koploper. Hogeschool InHolland heeft samen met twee zorginstellingen leer- en innovatienetwerken (LIN’s) opgezet: een leeromgeving waar hbo-v-studenten samen met wijkverpleegkundigen de zorg voor cliënten verbeteren. Studenten lopen bij wijze van ‘stage-plus’ mee met wijkverpleegkundigen in de wijk. Ze worden daarbij ondersteund door een verpleegkundedocent, die leerpunten uit de praktijk vertaalt naar het onderwijs. Dat resulteerde dit jaar in het keuzevak Samenwerken in de wijk.
Gobbens krijgt steeds vaker vragen om ook LIN’s voor de intramurale zorg op te zetten, zoals de ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg. Dat is nu gaande. “Als leernetwerk zijn we erg naar buiten gericht”, zegt de projectleider. “Dan is het logisch om ook aan anderen te laten zien wat we hier voor moois hebben.”

Constant in beweging
De aanmelding als koploper is een fluitje van een cent, zegt Koopman. “De website is heel makkelijk, en ik ben intussen zo ingevoerd dat ik mijn verhaal zo klaar heb.” Chris Wallner van de Haagse koploper kreeg de eerste keer te horen dat hij te vroeg was, omdat zijn project nog te kort bezig was en er dus nog geen resultaten te zien waren. “Het jaar erop namen ze contact op om te kijken hoe het er nu voor stond. Ze dachten goed mee.” Wallner ziet veel in de regionale samenwerking van Zorgpact. “Ik vind het mooi om te zien dat activiteiten die voortkomen uit onze learning community zich soms zelfstandig verder ontwikkelen. Dat zie je ook bij initiatieven van Zorgpact. De vorm en activiteiten van al die netwerken blijven veranderen. Flexibiliteit is ook een manier van borgen. Ik ben benieuwd wat er over vijf jaar staat.”

Overige activiteiten rond de Leernetwerken wijkverpleging
– Met financiering van ZonMw wordt onder leiding van Saxion Hogeschool een werkplaats Leernetwerken wijkverpleging ingericht op www.zorgvoorbeter.nl. Hier worden de geleerde lessen en opbrengsten van de verschillende leernetwerken toegankelijk gemaakt voor onderwijs en zorginstellingen.
– Het NIVEL monitort en evalueert in opdracht van ZonMw de leernetwerken op proces en opbrengsten.

Dit bericht is inclusief de beelden aangeboden door ZonMw.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *